600 miljoni- subsīdiju rekords

Pagājušajā gadā Lauku atbalsta dienests (LAD) lauksaimniekiem kopumā izmaksājis 591,5 miljonus eiro, kas ir par 56 miljoniem eiro vairāk nekā iepriekšējā gadā, līdz ar to veidojot lielāko subsīdiju apmēru, kas kopš iestāšanās Eiropas Savienībā izmaksāts Latvijas zemniekiem.

Vislielākais atbalsts – 354 miljoni eiro – izmaksāts tiešmaksājumos, kam seko 184 miljoni eiro dažādos investīciju projektos, savukārt pārējais izmaksāts virknē citu atbalsta maksājumu.

Vislielākais tiešmaksājumiem pieteiktais lauks bija kāds ziemas rapšu lauks 296 hektāru platībā, bet lielākā atbalstam apstiprinātā platība vienam LAD klientam bija 5690 hektāri. Vecākajam zemniekam, kurš pieteicās platību maksājumiem elektroniski, bija 96 gadi, bet jaunākajam – 18 gadi.

Pērn liels pieteikumu skaits iesniegts atbalstam investīcijām, kur pieteikti kopumā 14 525 projekti (iepriekšējā gadā šis rādītājs bija 12 690 projekti). Lielākā interese nākusi no mežsaimniecības nozares, kur meža īpašnieki iesnieguši 4208 projektus mežu kopšanai. Rosīgas bijušas arī mazās lauku saimniecības, kas saņēmušas apstiprinājumu kopumā 2108 projektiem. Zemnieki aktīvāk nekā iepriekšējos gados ieguldījuši naudu jaunākajās tehnoloģijās, tādējādi saimniekojot efektīvāk un videi draudzīgāk. Uzlaboti arī pašvaldību lauku ceļi 270 kilometru garumā.

Savukārt 71 projekts tika iesniegts dažādu inovatīvu ideju attīstīšanai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā “Sadarbība”, bet LEADER atbalstiem saņemts 1561 projekts.
Turklāt lauksaimniekiem par plūdu postījumiem no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” kompensācijās izmaksāti gandrīz 15 miljoni eiro.

Vienotā platību maksājuma un Mazā lauksaimnieka shēmas gala maksājumus līdz gada beigām saņēmis rekordliels skaits – 51 140 lauksaimnieki, kas ir par 17,8% vairāk nekā 2016. gadā. Tas izdevās, pateicoties tam, ka pieteikšanās subsīdijām notika elektroniski, līdz ar to pieteikšanās un izmaksas notika raitāk un bez kļūdām.

Arī šogad sola neapdalīt

Arī šogad lauksaimnieki var rēķināties ar apmēram 600 miljonu subsīdijām, “LA” informēja Zemkopības ministrijā. Patlaban izskatās, ka tiešmaksājumos zemnieki saņems apmēram par 25 miljoniem eiro vairāk nekā pērn, savukārt pārējos atbalsta veidos prognozējamās summas būšot līdzīgas kā pērn, līdz ar to lauksaimniekiem nevajadzētu justies apdalītiem. Jāņem vērā, ka pieteikšanās atbalstam sāksies jau nākamnedēļ – 11. aprīlī, bet noslēgsies 15. jūnijā. Tiesa, arī pēc tam būs iespēja iesniegt pieteikumu, ja kādam tas pavasara darbu steigā būs piemirsies, taču tad jārēķinās ar 1% samazinājumu par katru nokavēto darbadienu. Pieteikties maksājumiem varēs elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Arī šogad LAD iesniegumu pieņemšanas laikā organizēs klātienes konsultācijas daudzos pagastu centros, lai palīdzētu cilvēkiem izpildīt pieteikumus elektroniski. Lauksaimniekiem bez maksas būs iespēja iesniegt pieteikumus gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Informāciju par klātienes konsultāciju laikiem un norises vietām var lasīt LAD mājaslapā. Atbalstu sniegs arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Avots: www.la.lv