Argentīna apstiprināja, izturīgus pret sausumu, transgēnus HB4 kviešus

HB4 kvieši saņēma zaļo gaismu no valsts valdības. Tas nesīs ienākumus Bioceres, ar ražotājiem saistītam uzņēmumam, kas strādā ar biotehnoloģiju inovācijām. HB4 kviešu šķirne tika izstrādāta valsts laboratorijās, un to finansēja Bioceres. Valdības līmenī tika iesaistīti regulatori no dažādām ministrijām. Šis apstiprinājums ir svarīgs, jo kvieši bija un ir galvenais Argentīnas agrorūpnieciskās sistēmas elements. Kviešiem ir augsts iekšzemes patēriņš, tiem ir liela nozīme lauksaimniecības apritē un darba vietu nodrošināšanā daudzos valsts reģionos.

Turklāt Argentīna ir nozīmīgs kviešu eksportētājs. Kopumā Argentīna saražo 2,5% no pasaules kviešiem un veido 6,4% no pasaules graudu eksporta. Šodien Argentīnā ir aptuveni 17 miljoni hektāru, kas atvēlēti sojas pupiņām un aptuveni 7 miljoni hektāru - kviešiem.

Klimata pārmaiņas dēļ Argentīnas lauksaimniecības sektoru skar biežāks un ilgāks sausums kā arī plūdi. Šajā gadījumā var palīdzēt transgēnie kvieši. Argentīnā pirms HB4 šķirnes tika apstiprinātas 63 transgēnas izstrādes, visas - privāto uzņēmumu. Lielākā daļa no radītajām transgēno graudu izstrādēm tika saistītas ar rezistenci pret kukaiņiem vai herbicīdiem. HB4 ir pirmā izstrāde, kas saistīta ar ražības uzlabojumu apstākļos ar samazinātu ūdens patēriņu un samazinātu oglekļa pēdu ietekmi. Krīzes apstākļos tas samazinās ekonomiskās izmaksas un ietekmi uz vidi. HB4 tika izstrādāts pamatojoties uz CONICET pētnieku atklājumu - par gēnu, kas ļauj saulespuķei spēt paciest sausumu. Vēlāk, izmantojot biotehnoloģiju attīstību, šis gēns tika ievietots sojas pupu un kviešu sēklās, lai tām piešķirtu to pašu īpašību.

HB4 kviešu šķirnei jau piešķirti 30 starptautiskie patenti, un tie tika apstiprināti galvenajās šīs stratēģiskās kultūras ražotājvalstīs. Kultūras ar HB4 tehnoloģiju efektīvi reaģē uz sausuma apstākļiem, stabilizējot ražu un uzturot fotosintēzi, radot antioksidantus un osmoprotektorus. Turklāt šīs gēns aizkavē novecošanos, samazinot etilēna iedarbību.Tomēr joprojām pastāv šaubas, vai ražotāji pieņems jaunos transgēnos kviešus. Adaptēšanās lielā mērā būs atkarīga no patērētāju tirgu prasībām. Nozīmīgākie Argentīnas kviešu tirgi ir Brazīlija un Indonēzija, kas kopā veido vairāk nekā 63% no Argentīnas kviešu eksporta. Tur transgēnās graudu kultūras jau ir apstiprinātas lietošanai pārtikā, tāpat arī dažas cukurniedru šķirnes.Tas nozīmē, ka pēc apstiprināšanas Brazīlijā un Indonēzijā, Argentīnā izstrādātos HB4 kviešus, varētu eksportēt uz šiem tirgiem. Neskatoties uz to, tomēr ir jāveic vairāk pētījumu par HB4 ietekmi uz vidi. Konkrētāk ir jāizpēta HB4 audzēšanā izmantoto herbicīdu un pesticīdu ietekme uz vidi. No Argentīnas valdības viedokļa HB4 varētu palīdzēt mazināt klimata pārmaiņu ietekmi uz pārtikas ražošanu. Jāskatās, vai prasīgie tirgi pieņems šāda veida attīstību.

Avots: FAO