Centrālās statistikas pārvaldes kopražas prognozes

Saskaņā ar jūlija CSP prognozēm, 2022. gadā graudaugu kopraža prognozēta virs 3 milj. tonnu. Graudaugu kopraža tiek plānota par 3,1% jeb 92 tūkst. t lielāka nekā 2021. gadā. Ražas pieaugums tiek prognozēts vasaras kviešiem, vasaras miežiem, ziemas miežiem, auzām. Sākotnējās prognozes liecina, ka ziemas kviešu kopraža būs par 9% jeb 186 tūkst. t mazāka nekā 2021.gadā. Ar graudaugiem tika apsēti 775,6 tūkst. ha., kas ir par 0,8 tūkst. ha jeb par 0,1% mazāk nekā bija 2021. gadā.
Rapšu kopražas prognozes liecina par ražas samazinājumu 9% jeb 36 tūkst. t apmērā.

Avots: SCP