Atveseļošanas fonda līdzekļus pavisam drīz varēs investēt pretplūdu pasākumos

Ministru kabinets (MK) otrdien, 16. janvārī, apstiprinājis Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” investīcijām plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā, lai pieejamos Eiropas Atveseļošanas fonda līdzekļus varētu nekavējoties ieguldīt pretplūdu pasākumos, ņemot vērā būvniecības materiālu un energoresursu cenu kāpumu. Tādēļ noteikumos ir precizēts īstenojamo projektu skaits un sasniedzamie mērķa rādītāji.

Ar grozījumiem iepriekšējais investīciju īstenošanas mērķa rādītājs, kas tika norādīts aizsargājamās platības hektāros, ir nomainīts pret īstenojamo projektu skaitu – kopumā 21 projektu (8 sūkņu stacijas, 12 aizsargdambji un viens kanāls), kas ir jāpabeidz līdz 2026. gada beigām.

Noteikumi arī papildināti ar nosacījumu, ka investīciju projektos var ne tikai atjaunot polderu sūkņu stacijas, bet tās arī pārbūvēt un pilnveidot: modernizēt, uzlabot sūkņu energoefektivitāti, ieviest modernas tehnoloģijas un attālinātas digitalizētas sūkņu stacijas vadības un drošības sistēmas.

Atveseļošanas fonda investīcijas pretplūdu pasākumos varēs ieguldīt uzreiz pēc grozījumu stāšanās spēkā.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 392 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas “Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā” īstenošanas noteikumi” spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Avots: Zemkopības ministrija