Augšņu references laboratorija pilnveidos augšņu agroķīmiskās testēšanas metodes

Otrdien, 21. februārī, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu “Augšņu references laboratorijas funkciju īstenošanas noteikumi”. Noteikumi sakārtos normatīvo regulējumu augsnes agroķīmisko analīžu jomā, kā arī nodrošinās vienotu augsnes agroķīmiskās testēšanas metožu pielietojumu, nosakot kārtību, kādā tiek īstenotas augšņu references laboratorijas funkcijas un kā tiek atzītas citu laboratoriju tiesības veikt analīzes augšņu agroķīmiskajai izpētei. Savukārt lauksaimnieki saņems atzītu augsnes agroķīmisko analīžu laboratoriju testēšanas rezultātus, kuri būs izmantojami augsnes auglības novērtēšanai, mēslošanas plānu izstrādei, kā arī tie būs salīdzināmi ar citu laboratoriju datiem.

Augšņu agroķīmiskās analīzes nodrošina ilgtspējīgai augsnes apsaimniekošanai nepieciešamo informāciju par lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) auglības rādītājiem, tādiem kā, augsnes reakcija, organiskās vielas saturs un augiem pieejamie barības elementi.

Patlaban augšņu analīzes var veikt vairākās laboratorijās, un tās šajā nolūkā lieto dažādas augšņu analīžu metodes, jo šajā jomā nav vienotu ES vai Starptautiskās standartizācijas organizācijas (ISO) standartu, tāpēc laboratoriju izsniegtie rezultāti bieži vien ir atšķirīgi un nav salīdzināmi, kas neļauj iegūt visaptverošu un objektīvu informāciju par LIZ auglības līmeni un tā pārmaiņām.

ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO), īstenojot Starptautisko augšņu partnerību, ir izveidojusi Starptautisko augšņu laboratoriju tīklu, kuru pamatuzdevums ir attīstīt un harmonizēt augšņu testēšanas metodes.

ZM izstrādātie noteikumi paredz, ka Valsts augu aizsardzības dienests pildīs references laboratorijas funkcijas augsnes testēšanas jomā, kā arī izvērtēs un atzīs citu laboratoriju tiesības veikt analīzes augšņu agroķīmiskās izpētes vajadzībām, piedalīsies un veiks testēšanu augšņu monitoringa programmās, organizēs apmācību par augšņu testēšanu. Nosakot references laboratorijas pienākumus, tiks panākts, ka valstī ir kompetenta iestāde, kas seko augsnes testēšanas metožu attīstībai un nodrošina, ka ar dažādām metodēm iegūti rezultāti ir salīdzināmi.

Noteikumi “Augšņu references laboratorijas funkciju īstenošanas noteikumi” stāsies spēkā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā“Latvijas Vēstnesis”.

Avots: Zemkopības ministrija