Graudaugu ur rapšu sējumu platība, kopraža un ražība Latvijā (GRAFIKS)

Saskaņā ar CSP prognozēm, 2022. gadā graudaugu kopraža prognozēta virs 3 milj. tonnu. Graudaugu kopraža tiek plānota par 2,9% jeb 87 tūkst. t lielāka nekā 2021. gadā. Ražas pieaugums tiek prognozēts vasaras kviešiem, vasaras miežiem, ziemas miežiem, auzām, griķiem. Sākotnējās prognozes liecina, ka ziemas kviešu kopraža būs par 7% jeb 142 tūkst. t mazāka nekā 2021.gadā.

Ar graudaugiem tika apsēti 775,6 tūkst. ha., kas ir par 0,8 tūkst. ha jeb par 0,1% mazāk nekā bija 2021. gadā.

Rapšu kopražas prognozes liecina par ražas samazinājumu 22% apmērā.

GRAUDAUGU sējumu platība, kopraža un ražība LATVIJĀ


RAPŠU sējumu platība, kopraža un ražība LATVIJĀ

Avots: Zemkopības ministrija