LAD: Lauksaimnieki atbalsta maksājumos decembrī saņems ap140 miljoniem eiro

Latvijas lauksaimnieki decembra pirmajās dienās sāks saņemt vienoto platību gala maksājumus, zaļināšanas maksājumus, brīvprātīgo saistīto atbalstu maksājumus, kā arī mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumus, atlikušos bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta maksājumus un maksājumus par mazāk labvēlīgiem apvidiem, trešdien Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ikmēneša sēdē sacīja Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktore Anna Vītola-Helviga.

Kopumā attiecīgajos atbalsta maksājumos decembrī lauksaimniekiem LAD plāno izmaksāt apmēram 140 miljonus eiro.

No šā gada 1.oktobra līdz 20.oktobrim primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti vai pretendenti, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē varēja pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai. LAD iesniegtie pieteikumi šim atbalstam par 20% pārsniedz pieejamo finansējumu. Tāpēc attiecīgo atbalstu plānots izmaksāt divās, daļu – jau tuvākajā lakā, bet daļu tikai nākamgad.

Jau ziņots, ka LAD no 16.oktobra izmaksā vienotā platību maksājuma un maksājuma par apgabaliem ar dabas vai citiem specifiskiem ierobežojumiem avansus. Lauksaimnieki saņem 70% no vienotā platību maksājuma un 85% no maksājuma apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, un bioloģiskā maksājuma.

No 1.novembra LAD sāka izmaksāt bioloģiskās lauksaimniecības maksājumu avansus, bet no šā gada 1.decembra dienests sāks izmaksāt vienotā platību maksājuma, bioloģiskās lauksaimniecības, zaļināšanas, mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas, saistītā atbalsta par slaucamajām govīm un citu atbalstu gala maksājumus.

LAD līdz šā gada oktobra beigām platību maksājumos izmaksājis vairāk nekā 136 miljonus eiro.

Tostarp vienotā platību maksājuma avansus tobrīd bija saņēmuši vairāk nekā 40 000 klientu un kopējā izmaksātā summa veidoja gandrīz 79 miljonus eiro, maksājumus apgabaliem, kuros ir dabīgi vai citi specifiski ierobežojumi, bija saņēmuši 34 000 klientu un kopējā izmaksātā summa veidoja 41 miljonu eiro. Atbalsta bioloģiskajiem lauksaimniekiem tobrīd bija izmaksāti 17 miljoni eiro.

LAD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas administrē Eiropas Savienības (ES) Lauksaimniecības fonda līdzekļus un tiešos maksājumus zemniekiem.

Avots: www.la.lv