Lauksaimnieki var pieteikties saņemt avansā marķēto dīzeļdegvielu līdz 20. jūnijam

Zemkopības ministrija informē, ka lauksaimnieki no 16. maija līdz 20. jūnijam var pieteikties saņemt avansā marķēto dīzeļdegvielu lauku darbu veikšanai par 2023./2024. saimniecisko gadu 50 procentu apmērā no 2022./2023. saimnieciskajā gadā piešķirtā marķētas dīzeļdegvielas kopējā daudzuma.

Ņemot vērā Krievijas izraisītā kara Ukrainā ietekmi uz globālo nodrošinātību ar pārtiku un nepieciešamību elastīgāk izmantot aramzemi pārtikas ražošanai, lai atvieglotu ekonomiskās grūtības un nodrošinātu savlaicīgu sezonas darbu veikšanu, kā arī ņemot vērā degvielas tirgū šobrīd esošās labvēlīgās cenas dīzeļdegvielai, Zemkopības ministrija ir pieņēmusi lēmumu, kas paredz lauksaimniekiem iespēju saņemt ātrāk marķētās dīzeļdegvielas avansu.

Lauksaimnieki avansā piešķirto marķēto dīzeļdegvielu var iegādāties no 2023. gada 16. maija līdz 30. jūnijam.

Lauku atbalsta dienests (LAD), piešķirot marķēto dīzeļdegvielu 2023./2024. gadam, veiks pārrēķinu, attiecīgi samazinot marķētās dīzeļdegvielas daudzumu par laika periodā no 2023. gada 16. maija līdz 30. jūnijam avansā iegādāto marķētās dīzeļdegvielas daudzumu. Ja LAD konstatēs, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirtais un avansā iegādātais marķētas dīzeļdegvielas daudzums pārsniedz 2023./2024. gadam pieļaujamo marķētas dīzeļdegvielas daudzumu, LAD par to mēneša laikā informē lauksaimniecības produkcijas ražotāju un Valsts ieņēmumu dienestu.

Lai saņemtu marķētās dīzeļdegvielas ātrāku avansu, lauksaimniekiem tai jāpiesakās LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Avots: Zemkopības ministrija