Somijas prezidentūras priekšlikums ES daudzgadu budžetam varētu palielināt Latvijas lauku attīstības finansējumu par 117 miljoniem eiro

Somijas prezidentūra ir nākusi klajā ar savu priekšlikumu par Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetu 2021.-2027. gadam. Priekšlikumi, salīdzinājumā ar Eiropas Komisijas sākotnējo piedāvājumu, ietver kopējās ES lauku attīstības aploksnes palielināšanu kopumā par 11,25 miljardiem eiro*. Saskaņā ar provizorisko aprēķinu un, ņemot vērā esošā perioda Latvijas lauku attīstības finanšu aploksnes daļu no kopējās ES lauku attīstības aploksnes, Latvijas lauku attīstības finansējums 2021.-2027. gadam varētu tikt papildinātas par 117 miljoniem eiro, ja valstu vadītāji, pieņemot lēmumu par nākamā plānošanas perioda budžetu, par to pieņems vienotu lēmumu.

Ministrs Kaspars Gerhards: “Esmu gandarīts, ka aizvadītās spraigās diskusijas Somijas prezidentūras ietvaros ir vainagojušās panākumiem. Pārstāvot Latvijas viedokli, es īpaši uzsvēru to, ka vides un klimata prasībām jābūt samērīgam un līdzsvarā ar dalībvalstīm piešķirto finansējumu, lai nemazinātu lauksaimnieku konkurētspēju vienotajā tirgū. Pateicoties Somijas prezidentūras atsaucībai, Latvijai ir izdevies līdz ar ieguldīto darbu panākt to, ka šo izstrādāto priekšlikumu ietvaros Latvijai varētu būt noteikts pat 117 miljoniem eiro aploksnes palielinājums!”

Plānots, ka priekšlikumā iekļauto budžeta palielinājumu 117 miljonu eiro apmērā Latvijā būs iespējams novirzīt ne tikai vides un klimata mērķu īstenošanai, bet arī lauku teritoriju attīstībai, lauksaimnieku konkurētspējas veicināšanai, kā arī lauku dzīvotspējas sekmēšanai.

Lauksaimniecība un lauku dzīvotspēja ir Latvijas valsts vērtība. Vietējo lauksaimnieku ieguldīta darba rezultāts ir Latvijas vietējais produkts iedzīvotāju pārtikas grozos. Tās ir darbavietas Latvijas reģionos. Tā ir lauku apdzīvotība un mūsu valsts ainavu saglabāšana. Tā ir ievērojama un patiesi nozīmīga daļa no mūsu valsts eksporta un tautsaimniecības kopumā. Tādēļ mums ir jādara viss iespējamais, lai atbalstītu Latvijas lauksaimniekus, nodrošinot visdažādākos atbalsta mehānismus kā Latvijas, tā arī Eiropas Savienības līmenī,” uzsvēra ministrs.

Jānorāda, ka gala lēmumu par kopējo ES daudzgadu budžetu 2021.-2027. gadam, t.sk. par Somijas prezidentūras priekšlikumu, pieņems ES dalībvalstu vadītāji – prezidenti un/vai premjerministri – provizoriski 2020. gada 2. pusgadā.

Atgādinām, ka Somijas prezidentūras ietvaros šī gada 24. septembrī ES ministru līmeņa diskusijās piedalījās zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, kas pauda Latvijas nostāju ES Kopējās Lauksaimniecības politikas plānošanai nākamajā periodā.

*Dokumentā minēts, ka kopējā ES lauku attīstības aploksne tiktu palielināta, salīdzinot ar EK priekšlikumu, par 10 miljardiem eiro (2018. gada cenās) jeb par 11,25 miljardiem eiro tekošajās cenās.

Avots: Zemkopības ministrija