Zemkopības ministrija 19. decembrī plkst. 14.00 aicina uz sanāksmi Lauksaimniecības nozares nevalstisko organizāciju pārstāvjus

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi grozījumus Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr.1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” (turpmāk – noteikumi Nr.1524). Minētie grozījumi paredz izteikt jaunā redakcijā noteikumu Nr.1524 4.2. apakšnodaļu “Atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās”, kurā noteikta atbalsta summa vienai nevalstiskajai organizācijai, nevalstisko organizāciju un to izstrādāto projektu atbilstības kritēriji, iesniedzamie dokumenti un tajos norādāmā informācija, nevalstisko organizāciju vērtēšanas kritēriji un atbalsta piešķiršanas kārtība.

Lai pārrunātu klātienē minētos grozījumus, Zemkopības ministrija aicina lauksaimnieku daudznozaru nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas lauksaimniecības nozares vismaz četrās jomās, uz sanāksmi 2019. gada 19. decembrī plkst. 10.00 Zemkopības ministrijas 23. stāva zālē.

Avots: Zemkopības ministrija