Starptautiskās cenas kviešiem

Starptautiskās cenas kviešiem š.g. oktobrī ir vēl vairāk paaugstinājušās, kas ir globālā pieprasījuma un eksporta samazināšanās atspoguļojums, sakarā ar pazeminātu nosacītā augšanas līmeņa procesu Argentīnā samazināšanos un sausuma perioda ietekmi uz dažām ziemāju  šķirnēm dažādos Eiropas rajonos, Ziemeļamerikā un Melnās jūras reģionā.

ASV ir sagaidāmi mazāki krājumi nekā bija prognozēts iepriekš. Sakarā ar ražošanas perspektīvu samazināšanos un augstāku aplēsto patēriņu 2020/21 gadam, ASV kviešu rādītāji ir pacēlušies par 11 %, sākot no septembra līdz vidējai cenai 273 ASV dolāri par tonnu oktobrī, kas ir pats augstākais cenas rādītājs no 2014.gada un par 29% augstāks nekā tai pat mēnesī pagājušajā gadā. Arī Melnās jūras reģiona kotācijas ir pieaugušas par 10%, sasniedzot augstāko līmeni kopš 2014.gada, ko ir veicinājis augsts eksporta temps no Krievijas un eksporta samazināšanās no Ukrainā.