Starptautiskās graudu padomes novembra prognozes un atskaites

Prognoze par kopējo graudu (kviešu un lopbarības graudu) ražošanu pasaulē 2020./21. gadā - 2226 miljoni tonnu, samazināta par 1 milj. (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi), prognozes par kukurūzas ražas samazinājumu (galvenokārt ES, Ukrainā un ASV) daļēji kompensēsies ar to ka ir gaidāma citu graudu lielāka raža.

Saskaņā ar analītiskajām prognozēm kopējais graudaugu (kviešu un lopbarības) ražošanas apjoms 2020. – 2021. gadā kā  katru gadu palielināsies par 40 miljoniem tonnu, sasniedzot visu laiku augstāko līmeni - 2,226 miljonus. Šis pieaugums lielā mērā ir saistīts ar rekordaugsto kukurūzas produkcijas apjomu (+32 miljoni tonnu), kā  arī kviešu, sorgo, auzu un rudzu ražas pieaugumu. Kukurūzas ražu ASV un Brazīlijā atspoguļo ievērojams pašreizējās ražas pieaugums, savukārt ES, Ukrainā, Argentīnā, Dienvidāfrikā un Ķīnā raža samazināsies.

Graudaugu patēriņš neapšaubāmi palielināsies vismaz par 2,223 miljoniem tonnu, pieaugot līdz 29 miljoniem tonnu gadā, ieskaitot ienākumus no pārtikas (+10 miljoni), lopbarības (+9 miljoni), rūpnieciskās lauksaimniecības (+8 miljoni) un citiem izmantošanas veidiem (+2 miljoni).

Neskatoties uz gaidāmo nozīmīgo kviešu, miežu, sorgo, auzu un rudzu krājumu pieaugumu, 2020. – 2021. gada beigās pārvadāto graudaugu krājumu apjoms pasaulē izskatās šādi:

  • tiek prognozēts tikai neliels pieaugums par 3 miljoniem tonnu gadā, pateicoties turpmākam ražas pieaugumam
  • kukurūzas krājumu samazināšanās (-18 miljoni tonnu gadā). Kukurūzas krājumu samazināšanās galvenokārt saistīta ar turpmāko prognozēto ražas  sarukumu Ķīnā un vienlaikus ar līdzīgu tendenci ES, kur kukurūzas krājumi pašlaik ir neparasti zemi. Turpretī pēc lielāku kultūru novākšanas krājumu atjaunošana ir gaidāma  ASV un Brazīlijā. Tiek prognozēts, ka starptautiskajā  graudu tirgū, sasniegs jauni rekordu - 403 miljonus tonnu pieaugumu. Starptautiskais graudu tirgus pieaugums būs 8 miljoni gadā, līderu pozīcijās nostājoties sorgo un kukurūzai.

Avots: International Grains Council - Grain Market Report