Stingrāka kārtība, ievedot ES augu sēklas un svaigus augļus un dārzeņus no trešajām valstīm

Turpmāk visām augu sēklām, kas paredzētas sējai, kā arī svaigiem augļiem un dārzeņiem, izņemot banānus, kokosriekstus, dateles, ananasus un duriānus, ievedot tos Eiropas Savienībā, būs nepieciešams fitosanitārais sertifikāts. To paredz jaunā Oficiālo kontroļu regula, kas stājas spēkā 2019. gada 14. decembrī.

Stājoties spēkā Oficiālo kontroļu regulai, sāk darboties arī jauna datorizēta oficiālo kontroļu pārvaldības sistēma IMSOC, kurā integrēta līdzšinējā, kravu pārvadātājiem zināmā datu apmaiņas sistēma TRACES. Līdz ar to turpmāk kravām tiks izsniegti jauna parauga kontroles dokumenti – Vienotais sanitārais ievešanas dokuments (VSID), VSID-DZ – dzīvniekiem, VSID-P – dzīvnieku izcelsmes produktiem, VSID-D – dzīvnieku barībai un pārtikai, kas nav dzīvnieku izcelsmes un VSID-AP – augiem un augu produktiem.

Sīkāka informācija ZM lapā