No 2020. gada sākuma traktortehnikai vairāki jauni nosacījumi

Zemkopības ministrija paziņo: No 2020. gada 1. janvāra, lai reģistrētu jaunu traktora piekabi, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā būs jāiesniedz atbilstības sertifikāts, kas noformēts atbilstoši Regulas Nr. 167/2013 prasībām. Ar ražotāja izsniegtu atbilstības deklarāciju 2, varēs reģistrēt tikai tās piekabes, kuru tehniskie dati būs salīdzināti līdz 2019. gada 31. decembrim.

Tāpat no 2020. gada 1. janvāra, pamatojoties uz Regulu (ES) 2016/1628 3, stājas spēkā V posma izmešu normu prasības motoriem (apakškategorija NRE-v5), līdz ar to beidzas pārejas periods N un M kategorijas motoriem, kad tos varēja reģistrēt un nodot ekspluatācijā, ja tie ražoti atbilstoši elastības shēmas prasībām

Sīkāka informācija ZM lapā