Zemkopības ministrija aicina Latvijas lauksaimniekus un pārtikas ražotājus izvirzīt savu kandidatūru ES balvai bioloģiskajā ražošanā

Zemkopības ministrija aicina Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības un pārtikas ražotājus izvirzīt savu kandidatūru Eiropas Komisijas (EK) izsludinātajā konkursā “EU Organic Awards” bioloģiskās produkcijas ražotājiem, kas izstrādājuši izcilus, inovatīvus, ilgtspējīgus un iedvesmojošus projektus, radot reālu pievienoto vērtību bioloģiskajai ražošanai un patēriņam. Pietiekumus konkursā var iesniegt no 2022. gada 25. marta līdz 8. jūnijam.

Paredzēts piešķirt astoņas balvas septiņās kategorijās: labākā lauksaimniece, kas nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību (sieviete) un labākais lauksaimnieks, kas nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību (vīrietis), labākais bioloģiskās ražošanas reģions, labākā bioloģiskās ražošanas pilsēta, labākais mazais vai vidējais bioloģiskās ražošanas uzņēmums (MVU), kas pārstrādā bioloģiskos produktus, labākais bioloģisko pārtikas produktu mazumtirgotājs, labākais bioloģisko produktu restorāns.

Laureātu apbalvošanas ceremonija notiks ES bioloģiskās lauksaimniecības dienā 2022. gada 23. septembrī.

Uzvarētājus noteiks žūrija, ko veido pārstāvji no Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Komisijas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Eiropas Reģionu komitejas, COPA-COGECA un IFOAM Organics Europe

Konkurss izsludināts pirmo reizi kā turpinājums EK 2021. gadā apstiprinātajam Rīcības plānam bioloģiskās ražošanas attīstībai, kurā paziņots par izcilības balvu piešķiršanu bioloģiskajiem ražotājiem. Tieši bioloģiskās pārtikas ražošanas pieaugums veicina lauksaimnieciskās ražošanas pozitīvo ietekmi uz vidi, saglabā bioloģisko daudzveidību un nodrošina dzīvnieku labturību. 

Plašāka informācija par konkursu pieejama ŠEIT.

Avots: Zemkopības ministrija