Zemkopības ministrijā izveidots Interešu pārstāvības reģistrs

Lai nodrošinātu visām ieinteresētajām privātpersonām, uzņēmējiem vai organizācijām vienlīdzīgas iespējas iesaistīties interešu pārstāvībā, piedaloties lēmumu ierosināšanā, izstrādē vai piedāvājot risinājumus, Zemkopības ministrija (ZM) kopš 2023. gada rudens ir izveidojusi Interešu pārstāvības reģistru, kas ikvienam ir publiski piejams ZM tīmekļvietnē. Interešu pārstāvība nav nekas cits kā līdz šim valsts pārvaldē zināmais un lietotais termins “lobēšana” vai “lobisms”.

Zemkopības ministrs Armands Krauze: “Kaut arī Interešu pārstāvības atklātības likums prasa interešu pārstāvniecības reģistru ieviest tikai no 2025. gada 1. septembra, esmu nolēmis jau šobrīd nodrošināt interešu pārstāvības procesa atklātību, lai veicinātu sabiedrības uzticēšanos interešu pārstāvjiem, Zemkopības ministrijai un valsts pārvaldei, kā arī nodrošinātu visām ieinteresētajām personām vienlīdzīgas iespējas iesaistīties savu interešu pārstāvībā.”

Lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas iesaistīties interešu pārstāvībā, ZM izveidotais Interešu pārstāvības reģistrs kalpos mērķim dot iespēju sabiedrībai uzzināt gan tos jautājumus, par kuriem atsevišķas privātpersonas, uzņēmumi vai organizācijas pastiprināti un sistemātiski izrāda interesi un sniedz priekšlikumus kāda lēmuma pieņemšanā vai piemērošanā, gan labāk izprast ZM augstāko amatpersonu motivāciju pieņemt konkrētus lēmumus ZM pārziņā esošo nozaru aktuālajos jautājumos.

Pašreizējie normatīvie akti jau nosaka plašu sabiedrības līdzdalības iespēju Saeimas, Ministru kabineta un ministriju līmenī, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem dodot iespēju iesaistīties konsultatīvajās padomēs, darba grupās un citās līdzdalības formās. Taču apzinoties, ka konsultācijas notiek dažādās formās, ir svarīgi sabiedrību par to arī informēt. ZM Interešu pārstāvīgas reģistrs attiecas gan uz saziņu klātienē, gan attālināti.

ZM Interešu pārstāvības reģistrā ir jāreģistrē tikai tās fiziskās vai juridiskās personas, kas vēršas ministrijā pie amatpersonas, lai ietekmētu kāda lēmuma vai tiesību akta (arī plānošanas dokumenta) projekta izstrādi, pieņemšanu vai piemērošanu.

Avots: Zemkopības ministrija