Zemkopības ministrija: Lauksaimniekiem noteikta atvieglota minimālo ieņēmumu kritērija vērtēšana marķētās dīzeļdegvielas iegādei

Ministru kabinets (MK) otrdien, 9. janvārī apstiprinājis Zemkopības ministrijas (ZM) grozījumus kārtībā, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi marķētai dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības, meža vai purva zemes apstrādei un zemes apstrādei zem zivju dīķiem, ieviešot atvieglotu minimālo ieņēmumu kritērija vērtēšanu 2024./2025. saimnieciskajā gadā. Grozījumi noteikumos skar arī komersantus, kuri nodarbojas ar naftas produktu marķēšanu, jo ir noteikts cits fiskālais marķieris dīzeļdegvielas iekrāsošanai.

Valdība ir piekritusi ZM ierosinājumam 2024./2025. saimnieciskajā gadā lauksaimniekiem ieviest atvieglotu minimālo ieņēmumu kritērija vērtēšanu marķētās dīzeļdegvielas iegādei. Pēc noteikumu stāšanās spēkā personas ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas tiks vērtēti atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par iepriekšējo taksācijas gadu vai par taksācijas gadu pirms iepriekšējā taksācijas gada. Tas nozīmē, ka tiks ņemta vērā tā presonas deklarācija (vai nu 2022. gada, vai arī 2023. gada), kurā norādītie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas būs lielāki. Iespēja minimālo ieņēmumu kritēriju vērtēt arī pēc 2022. gada vai 2023.gada taksācijas deklarācijas ir noteikta tāpēc, ka 2023. gada pavasara salnas un ilgstošais sausums, kā arī 2023. gada 7. augusta krusa un vētra radīja neatgriezeniskas un nopietnas sekas visai lauksaimniecībai, tādējādi nozīmīgi samazinot saimnieciskās darbības ieņēmumus 2023. gadā.

Tā kā 2024./2025. saimnieciskajā gadā tiks vērtēti personas ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējos divos noslēgtajos taksācijas gados, noteikumos ir precizēts nosacījums, ka 2024./2025. saimnieciskajā gadā prasība par ieņēmumiem netiks piemērota tai zemes platībai, kuru lauksaimnieks būs papildus deklarējis salīdzinājumā ar pēdējo deklarēšanas periodu pirmajā tās deklarēšanas gadā un nākamajā gadā pēc tā. Arī lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri pirmoreiz piesakās marķētās dīzeļdegvielas saņemšanai, prasība par ieņēmumiem netiks piemērota gadā, kad viņš piesakās pirmoreiz, un nākamajā gadā pēc tā.

Ar grozījumiem noteikumos tiek ieviests jauns dīzeļdegvielas iekrāsošanas fiskālais marķieris: līdzšinējais marķieris “Solvent Yellow 124” tiek aizstāts ar marķieri “Accutracetm Plus”, vienlaikus nosakot pievienojamās ķīmiskās vielas saturu noteiktā daudzumā dīzeļdegvielas. Saistībā ar fiskālā marķiera nomaiņu ir paredzēts pārejas periods līdz 2024. gada 30. jūnijam, kad komersanti drīkstēs tirgot dīzeļdegvielu, iekrāsotu ar līdzšinējo marķieri “Solvent Yellow 124”. Pēc 2024. gada 30. jūnija šādi iekrāsotai dīzeļdegvielai būs jāievieno jaunais fiskālais marķieris “Accutracetm Plus”.

Lietotāju (lauksaimniecības produkcijas ražotāju) krājumos esošai iezīmētajai (marķētajai) dīzeļdegvielai nav paredzēti ierobežojumi, un to varēs izmantot atbilstoši mērķim, ja vien dīzeļdegviela ir marķēta ar līdz šim izmantotajām krāsvielām un fiskālo marķieri.

Noteikumos veikti arī redakcionāli precizējumi, lai tie atbilstu mainītajiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 194 “Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Avots: Zemkopības ministrija