Aktualitātes LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā

Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) iegūst arvien lielāku popularitāti klientu vidū. Ņemot vērā klientu interesi par EPS, LAD ir veicis nepieciešamos uzlabojumus, lai EPS lietošanu padarītu ērtāku - sistēma tiek modernizēta un uzlabota. Tagad tajā ir iespējams autorizēties ne tikai ar LAD EPS piešķirto lietotāja vārdu un paroli, bet izmantojot internetbanku, e-parakstu vai elektronisko identifikācijas karti (eID). 

LAD atgādina, ka no šā gada LAD EPS vienu klientu var pārstāvēt un rīkoties tā vārdā vairāki EPS lietotāji, aizpildot dažādus pieteikumus, taču klients var ierobežot tiesības katram EPS lietotājam. Jaunus EPS lietotājus klientam var piesaistīt, aizpildot veidlapu par jauno lietotāju, abpusēji parakstot un iesniedzot to LAD.

Ja klients vēl nav EPS lietotājs, tad jāreģistrējas LAD klientu reģistrā un jāparaksta LAD EPS līgums.

EPS var iesniegt Platību maksājumu iesniegumu, lauku bloku precizēšanas pieprasījumu, projekta iesniegumu, maksājumu pieprasījumu un pārskatus, pieteikumu degvielai ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu un daudzus citus gan LAD, gan citu Zemkopības ministrijas pakļautības iestāžu dokumentus.

Lauku atbalsta dienests EPS ieviesa 2008. gadā, bet jau 2009. gadā LAD saņēma Latvijas IKT balvu „Platīna pele 2009" par Elektroniskās pieteikšanās sistēmas un automatizētas pieteikumu skenēšanas un atpazīšanas sistēmas ieviešanu.  

Avots: www.lad.gov.lv