Kredītprocentus daļēji dzēsīs plašākam lauksaimniecības tehnikas klāstam

Turpmāk kredītprocenti daļēji tiks dzēsti plašākam lauksaimniecības tehnikas klāstam. To paredz valdības otrdien atbalstītie jaunie noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā, informē Zemkopības ministrijā (ZM).

Kredītprocenti daļēji tiks dzēsti primārās lauksaimniecības produktu ražotājiem, iegādājoties jaunu lauksaimniecības traktortehniku (tostarp kombainu, pašgājēju augu smalcinātāju, smidzinātāju), piekabes un tādus lauksaimniecībā izmantojamos tehnoloģiskos agregātus, kuru darbināšanai izmanto traktortehniku.

Atbalstu nav paredzēts piešķirt par traktortehnikas, piekabju, lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādi, ja tam izmantoti atbalsta līdzekļi lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Kredītprocentus primārās lauksaimniecības produktu ražotājiem daļēji dzēsīs arī par vaislas lauksaimniecības dzīvnieku iegādi. Atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām kredītprocentu daļēja dzēšana notiks arī, ja sabiedrība pirks jaunu kravas autotransportu.

Savukārt pārstrādes uzņēmumiem, kuri atbilst mikrouzņēmuma, mazā un vidējā uzņēmuma kategorijai, daļēja kredītprocentu dzēšana paredzēta arī par jauna kravas autotransporta iegādi, ar kuru neveic komercpārvadājumus, jaunu lauksaimniecības produktu pārstrādes būvju būvniecībai un esošu būvju rekonstrukcijai.

Vēl šis atbalsts pienāksies par saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (tostarp programmatūras) iegādi eļļas un tauku ražošanai.

Avots: www.la.lv