Eļļas kultūru ražas prognoze pasaulē palielināta vairāk kā par 8 milj.t

Savā pēdējā atskaitē Vācijas analītiskā kompānija Oil Word palielinājuši eļļas kultūru kopražas prognozi pasaulei 2014/15. mārketinga gadam par 8,78 milj.t līdz 519,73 milj.t. Salīdzinot ar iepriekšējo mārketinga gadu, pieaugums būs būtisks - 30,53 milj.t.

Sojas raža pasaulē 2014/15. mārketinga gadā gaidāma 310,8 milj.t līmenī, kas ir par 4,07 milj.t vairāk nekā prognozēts agrāk un par 25,65 milj.t pārsniedz pagājušā mārketinga gada rezultātu. Visvairāk šīs kultūras ražas prognoze palielināta ASV - līdz 106,5 (iepriekšējā prognoze - 103,85; iepriekšējā mārketinga gada rezultāts - 92,1) milj.t un Brazīlijai - līdz 92 (90; 86,12) milj.t.

Savukārt rapša ražas prognoze pasaulei 2014/15. mārketinga gadam tika samazināta - par 1,21 milj.t līdz 67,5 milj.t. Salīdzinot ar iepriekšējo mārketinga gadu, tās apjoms saruks par 2,46 milj.t. Kanādai ražas prognoze samazināta līdz 14,2 (14,4; 18,2) milj.t, Krievijai - līdz 1,5 (1,6; 1,39) milj.t.

Kas attiecas uz saulgriežu ražu, tad tā gaidāma 41,37 ( 41,59; 42,47) milj.t līmenī. Prognoze samazināta Ukrainai - līdz 10,7 (11; 11,05) milj.t un Krievijai - līdz 9,5 (9,7; 10) milj.t.

Avots: oilword