Atbalstīs krīzes skartos lauksaimniecības uzņēmumus

Otrdien, 10. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas kārtībā, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

Ņemot vērā nelabvēlīgos tirgus apstākļus un 2014. gada nelabvēlīgos klimatiskos apstākļus (pavasarī izsaluši ziemāji, ilgstošās lietavas graudaugu novākšanas sezonā), daļai lauksaimniecības uzņēmumu ir radusies nepieciešamība pēc papildu finanšu resursiem. Savukārt daļai lauksaimniecības uzņēmumu tāda varētu rasties tuvākajā nākotnē. Izmaiņas kārtībā paredz valsts atbalsta programmu valsts akciju sabiedrības "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" (Altum) klientiem, kā arī komercbanku klientiem, kuriem nepieciešams papildu atbalsts restrukturizācijai un kuriem komercbankas nesaskata iespēju pagarināt aizdevumu atmaksas termiņu. Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā izstrādātas arī tāpēc, lai atbalstītu Krievijas pārtikas produktu importa embargo radītās krīzes skartos uzņēmumus.

Tāpat izmaiņas kārtībā paredz paplašināt atbalsta saņēmēju loku, nosakot, ka valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei var saņemt arī mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2010. gada 27. aprīļa noteikumos Nr. 403 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai" pieejama MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40347646&mode=mk&date=2015-02-10.

Zemkopības ministrija

Avots: www.farming.lv