Rapša raža ES valstīs 2015/16. mārketinga gadā būs lielāka nekā prognozēts iepriekš

Rapša raža Eiropas Savienības valstīs 2015/16. mārketinga gadā sasniegs 21,9 milj.t, ziņo Francijas analītiskā aģentūra.

Minētā prognoze ir par 0,3 milj.t augstāka nekā iepriekšējā. Tai pat laikā tā par 2,3 milj.t atpaliek no pašreizējā mārketinga gada rezultāta.

Rapša ražas samazinājumu saista, galvenokārt, ar gaidāmo rapša sējumu platību sarukšanu Eiropā, ko veicinās šīs kultūras audzēšanas rentabilitātes kritums.

Būtiski rapša nozari Eiropā iedragās arī aizliegums lauksaimniecībā lietot insekticīdus, kuru sastāvā esošās darbīgās vielas pieder neonikotinoīdu grupai.

Tai pat laikā, prakse rāda, ka ekspertu iepriekš izteiktās prognozes ir bijušas pārāk pesimistiskas, un patreiz vērojamā šīs kultūras ražas vērtējumu palielināšana var sekmēt spriedzes mazināšanos Eiropas tirgū. Rapša ražas vērtējumi tika palielināti: Vācijai - par 100 tūkst.t līdz 5,5 milj.t (iepriekšējā gada rādītājs - 6,2 milj.t), Apvienotajai Karalistei - par 100 tūkst.t līdz 2,3 milj.t (2,5 milj.t) un Polijai - par 100 tūkst.t līdz 2,9 milj.t (3,2) milj.t.

Atgādināsim, ka Eiropas Savienība ir lielākais rapša ražotājs un patērētājs pasaulē un, tāpēc šīs eļļas kultūras ražas apjoma izmaiņas lielā mērā var noteikt pasaules tirgus konjunktūru.

Avots: oilword