Zemes fonds plāno iegādāties pirmos 20 īpašumus

Mēneša laikā, kopš darbu sācis Latvijas Zemes fonds, ir saņemti 164 nekustamo īpašumu pārdošanas pieteikumi. Fonda darbinieki ir veikuši sākotnējo novērtējumu 115 īpašumiem, no tiem 40 īpašumi šobrīd tiek vērtēti padziļināti, tai skaitā tiek veikta īpašumu apskate dabā un darījuma nosacījumu saskaņošana ar īpašumu pārdevējiem.

Kā informēja fonda pārvaldītāja - "Attīstības finanšu institūcijas "Altum"" - pārstāve Granma Ankrava, paredzams, ka apmēram puse no šiem 40 īpašumiem varētu tik atzīti par iegādes kritērijiem atbilstošiem un Zemes fonds varētu slēgt darījumu.

Savukārt par 75 īpašumiem jau nolemts darījumu atteikt, jo to iegāde neatbilst Zemes fonda noteiktajiem īpašuma iegādes kritērijiem un nav saimnieciski lietderīga.

Visbiežākais neatbilstības kritērijs - īpašums vairs nav lauksaimniecībā izmantojams, tas nav kopts desmit un vairāk gadu, tādēļ jau ir dabiski apmežojies.

Otrs biežākais atteikuma iemesls - īpašums ir pārāk mazs - no 0,2 līdz piecu hektāru platībā. Šo īpašumu iegādi Zemes fonds gan varētu vērtēt atkārtoti, ja nākotnē tie robežotos ar kādu citu fonda iegādātu īpašumu, jo tik neliela īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas izmaksas valstij būtu nesamērīgi augstas.

Ir arī īpašumi, kuru kvalitāte atbilstu fonda īpašumu pirkšanas kritērijiem, tomēr pārdevējs par tiem prasa nesamērīgi augstu cenu, augstāku par vidējo tirgus cenu atbilstošai zemei, piemēram, pļavas piedāvā par cenu, kas atbilst iekoptas aramzemes cenai.

Tāpat Ankrava norādīja, ka pārdošanas piedāvājumi ir no visas Latvijas teritorijas, bet vislielākais skaits, gandrīz 50% no visiem pieteikumiem, ir no Latgales.

Kā ziņots, fonds darbību sāka šā gada 1.jūlijā. Tā izveides mērķis ir sekmēt zemes izmantošanu lauksaimnieciskajai ražošanai, uzpērkot zemi no īpašniekiem un to tālāk pārdodot vai iznomājot.

"Attīstības finanšu institūcijas "Altum"" valdes loceklis Jēkabs Krieviņš iepriekš norādīja, no interesentiem tiks pirkta tikai lauksaimniecībā izmantojama zeme bez apgrūtinājumiem par cenu, kas nepārsniegs vidējās tā brīža tirgus cenas līdzvērtīgai zemei attiecīgajā novadā un pagastā.

Zemes fonda pārvaldītājs visus saņemtos īpašuma pārdošanas pieteikumus izvērtē līdz 30 darba dienu laikā, vēl desmit darba dienas paredzētas, lai vienotos par darījuma nosacījumiem, vēl desmit dienas - vienošanās noslēgšanai. Komisijas maksa par darījumu netiks iekasēta, tomēr klientam jārēķinās ar valsts noteiktajām izmaksām darījumos ar nekustamo īpašumu.

Līdz šā gada beigām plānots veikt darījumus apmēram viena miljona eiro vērtībā no kopumā fonda rīcībā esošajiem 14 miljoniem eiro.


Avots: www.delfi.lv