Krievijā nokulto graudu apjoms sasniedzis jau 121,5 milj.t

Krievijā līdz 2017. gada 26. septembrim graudaugi un pākšaugi nokulti no 39,7 milj.ha jeb 84,3 % plānoto platību (2016. gadā - 41,6 milj.ha). Nokulto graudu apjoms sasniedzis 121,5 milj.t (2016. gada rādītājs - 109,2 milj.t), ražība - 30,6 (26,2) c/ha.

Ziemas un vasaras kvieši novākti no 24,8 (26,1) milj.ha jeb 89,8 % platību. Nokulto kviešu apjoms sasniedzis 82,6 milj.t (73,9 milj.t), ražība - 33,3 c/ha (28,3 c/ha).

Vasaras un ziemas mieži nokulti no 7,3 milj.ha jeb 92,1 % platību (7,9 milj.ha). Nokulto miežu apjoms sasniedzis 20,5 milj.t (73,9 milj.t), ražība - 33,3 c/ha (28,3 c/ha).

Kukurūza novākta no 710,9 (570,8) tūkst.ha jeb 24,4 % platību. Nokultās kukurūzas apjoms - 3,4 (3,0) milj.t, ražība - 48,2 (52,3) c/ha.

Rapsis nokults no 666,4 (683,4) tūkst.ha jeb 67,5 % platību. Iekūlums - 1,2 milj.t (867 tūkst.t), ražība - 18 (12,7) c/ha.

Soja novākta no 670,2 (540,3) tūkst.ha jeb 26 % platību, novāktās ražas apjoms - 1,1 (1,1) milj.t, ražība - 17,1 (19,5) c/ha.

Avots: zol