FAO būtiski palielina graudu ražas prognozi pasaulei

ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) analītiķi krasi palielinājuši graudu ražas prognozi pasaulei 2017/18. sezonai - par 13,4 milj.t līdz 2,627 miljrd.t.

"Norādītais daudzums galvenokārt atspoguļo daudz augstāku kukurūzas ražas prognozi ASV un būtisku kukurūzas sējumu platību pieaugumu Indonēzijā,"- teikts FAO ziņojumā.

Kviešu raža šogad pasaulē, pēc organizācijas vērtējuma, sasniegs 754,8 milj.t, rīsu - 500,8 milj.t.

"Saskaņā ar prognozēm graudaugu patēriņš pasaulē 2017/18. sezonā palielināsies par 1,2 % salīdzinājumā ar pagājušās sezonas līmeni, sasniedzot 2,599 miljrd.t, galvenokārt pieaugs rīsu un kviešu patēriņš pārtikā,"- norāda eksperti.

Graudaugu krājumi 2017/18. sezonas beigās gaidāmi 726 milj.t apjomā, kas ir rekordaugsts rādītājs. Rekordaugstu līmeni sasniegs arī kviešu un kukurūzas krājumi.

Avots: oilword