Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības rīcības plāna 2023.-2030. gadam svinīga parakstīšana

Trešdien, 20. decembrī, zemkopības ministrs Armands Krauze un Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības ascoiācijas vadītājs Gustavs Norkārklis svinīgi parakstīs Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības rīcības plānu 2023.-2030. gadam.

Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības rīcības plāns 2023.-2030. gadam ir viens no pasākumiem, lai risinātu ilgtspējīgas pārtikas sistēmas izaicinājumus un nodrošinātu saikni starp cilvēka veselību, sabiedrību un dabu, kā arī veicinātu Zaļā kursa mērķu īstenošanu Latvijā.

Avots: Zemkopības ministrija