Latvijas lauksaimniecības augsnes izpētes projekta rezultātā tiks izveidota vienota Latvijas lauksaimniecības augsnes datus apvienojoša sistēma

Projekts “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” (E2SOILAGRI) tuvojas noslēgumam (2024. gada 31. janvārī), un redzams, ka tiks pilnībā sasniegti visi projektam izvirzītie mērķi. Jāteic, ka lielā mērā tie jau ir izpildīti, projekta gaitā iegūtie dati, izveidotā metodoloģija un radītā augsnes datus apvienojošā sistēma darbojas pamatoti un loģiski, secināts Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūta (NIBIO) zinātnieku gala ziņojumā par projekta īstenošanas laika nepilniem trim gadiem.

Norvēģijas kolēģi atgādina, ka liela uzmanība ir jāpievērš rūpīgai visu projekta noslēgšanas rezultātu dokumentācijai. Tai ir svarīga nozīme, jo dokumentācija ir pamats ikvienas sistēmas pilnvērtīgai lietošanai. Lai nodrošinātu atbilstošu dokumentēšanu, ir svarīgi pabeigt visus projekta nodevumus un zinātniskās publikācijas.

Projekta īstenošanas sākumā NIBIO eksperti atzina, ka lauksaimniecības augsnes dati kā tādi Latvijā pastāv, bet tie ir fragmentāri un savstarpēji nesaistīti. Projekts ir bijis solis pareizajā virzienā, lai izveidotu vienotu augsnes datu sistēmu, kuru nākotnē noteikti jāturpina papildināt un pilnveidot. Pilnvērtīgai valsts augsnes datu sistēmai ir jābalstās vietējā informācijā. Tad šī sistēma kalpos par bāzi jaunu pakalpojumu izveidošanai un radīs pievienoto vērtību sistēmas lietotājiem, piemēram, lauksaimniecības zemes apstrādātāji varēs iegūt siltumnīcefekta gāzu bilanci un citus viegli sasaistāmu datu kopumus.

NIBIO zinātnieki arī uzsvēra, ka darbam ar augsnes datiem – augsnes kalificēšanu, aprakstīšanu un kartēšanu, kūdraugsnes modelēšanu, ģeogrāfiskās informācijas sistēmu u.c. – ir nepieciešams kvalificēts personāls. Tāpēc ir svarīgi turpināt speciālistu apmācīšanu, praktizēšanos un kvalifikācijas paaugstināšanu, lai iegūtie augsnes izpētes dati būtu ticami un augsnes datu sistēma darbotos kvalitatīvi.

Vēl projekta partneri no Norvēģijas atzinīgi novērtēja Latvijas partneru iesaistīšanos starptautiskajās darba grupās un tīklojumos, tādējādi uzlabojot zināšanas par augsnes datu izmantošanu un prasībām augsnes politikas izstrādei, tajā skaitā starptautiskajām konvencijām. Nozīmīga E2SOILAGRI projekta daļa ir datu ģenerēšana starptautiskajiem ziņojumiem, tādēļ starpvalstu sadarbība Latvijai ir nepieciešama arī saziņai ar ES un ANO. Piedalīšanās globālajos procesos palīdzēs pārstāvēt Latvijas intereses, īpaši tādēļ, ka kūdraugsne Latvijā ir izplatīta un tās tipu definēšana, kā arī ar to saistītie mērīšanas un monitoringa pienākumi mūsu valsti noteikti skars. Tieši tāpat kā Latviju skars arī ES Zaļā kursa iniciatīva par mitrāju, tostarp kūdrāju, atjaunošanu visā Eiropā, un Latvijā atbilstošu vietu nav maz.

Ir pieejams pilns NIBIO ziņojums par projekta E2SOILAGRI līdzšinējo gaitu angļu valodā.

Šī bija trešā un noslēdzošā NIBIO misija projekta īstenošanas laikā. Vizītes rekomendācijas tiks izmantotas, lai turpinātu darbu pie Latvijas lauksaimniecības augsnes informācijas sistēmas tālākas pilnveidošanas.

Zemkopības ministrijas partneri Norvēģijas Grantu klimata un vides 2014.-2021. gada perioda programmas “Klimata pārmainu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteiktā projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” realizēšanā ir Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūts, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, Valsts augu aizsardzības dienests un Latvijas Universitāte. Projekts ilgs līdz 2024. gada 31. janvārim.

Strādājam kopā zaļai Eiropai! 

Avots: Zemkopības ministrija