FAO kviešu ražas prognoze 2020.-2021. gada sezonai Ziemeļamerika, Eiropa un Okeānija (Tabula)

Eiropas Savienībā kopējā graudaugu ražošana 2021. gadā tiek prognozēta 297,3 miljonu tonnu apmērā, kas ir nedaudz zem vidējā līmeņa, bet par 5 procentiem gad griezumā salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Pieaugumu veicinājusi lielā kviešu raža, kas tika prognozēta 136,4 miljonu tonnu apjomā, kas ir aptuveni par 9 procentiem lielāka nekā 2020. gada raža, ko bija skāruši nelabvēlīgie laika apstākļi. 2021. gadā tika palielināta arī sējumu platība. Tiek prognozēts, ka kviešu ražas Apvienotajā Karalistē 2021. gadā pieaugs līdz aptuveni 15 miljoniem tonnu, ko veicinās gan ievērojamais sējas platību pieaugums, gan labā raža.

Kanādā ievērojamais nokrišņu deficīts ir ietekmējis pavasara ražu, un kviešu raža 2021.gadā tiek prognozēta aptuveni 20 miljonu tonnu apmērā, kas ir par 10 miljoniem tonnu mazāk nekā pēdējo piecu gadu vidējais rādītājs.

Kviešu raža Amerikas Savienotajās Valstīs tiek prognozēta 46,2 miljonu tonnu apjomā, kas pārsniedz vidējo piecu gadu rādītāju, bet  ir zemāka par 2020. gada ražu. Lai gan tiek lēsts, ka 2021. gadā palielināsies ziemas kviešu ražas apmēri, kas veido lielāko kviešu gada ražas daļu, tomēr vasaras kviešu ražu ir skāris sausums, kas ir pasliktinājis kopējās ražošanas izredzes 2021. gadam.

Ukrainā 2021. gada ziemas graudaugu raža (galvenokārt kviešu) tika pabeigta augustā, bet  pavasara sējumu ražas novākšana turpinās un paredzams, ka tā beigsies novembrī. 2021. gada graudaugu raža tiek prognozēta aptuveni 210 miljonu tonnu apmērā, kas ir par 6 procentiem lielāka nekā vidēji pēdējos piecos gados.

Krievijā kviešu raža tiek prognozēta gandrīz vidējā līmenī - 78 miljoni tonnu, neskatoties uz lielājām sējas platībām, jo jūlijā un augustā ražu ietekmēja nelabvēlīgie laika apstākļi dažos galvenajos graudaugu ražošanas reģionos.

Austrālijā kviešu raža novākšana vēl turpinās, un tiek prognozēts, ka 2021. gada raža būs virs vidējās, un sasniegs 30 miljonus tonnu. Prognoze atspoguļo  gaidīto ražas apjomu, kas pārsniedz vidējo, lai gan tas ir zem 2020. gada ražas maksimālā apjoma, nelielu apstādīto platību pieauguma un augsto graudu cenas dēļ.