Graudaugiem un rapsim samazinājies izmantoto pesticīdu daudzums

Latvijā graudaugiem un rapsim pēdējo piecu gadu laikā ir samazinājies izmantoto pesticīdu daudzums, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) provizoriskie dati par pesticīdu izmantošanu graudaugu kultūrām, lauka pupu un rapša sējumos 2017.gada ražai.

Statistikas pārvaldē norādīja, ka 2017.gadā, salīdzinot ar 2012.gadu, izmantoto pesticīdu daudzums vienam hektāram graudaugu ir samazinājies par 5,8%, bet rapsim – par 11,7%.

Pērn graudaugu sējumos izmantotas 689,3 tonnas pesticīdu jeb 0,98 kilogrami vidēji vienam sējumu hektāram (2012.gadā – 1,04 kilogrami), savukārt rapsim – 159,2 tonnas jeb vidēji 1,36 kilogrami vienam sējumu hektāram (2012.gadā – 1,54 kilogrami).

2017.gadā pirmo reizi iegūta informācija par pesticīdu lietošanu lauka pupām, jo, salīdzinot ar 2012.gadu, to sējumu platība palielinājās 15 reizes, ko veicināja jaunā atbalsta maksājuma par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanu ieviešana.

Pagājušajā gadā lauka pupu sējumiem izmantota 63,1 tonna pesticīdu jeb 1,49 kilogrami vienam sējumu hektāram.

Statistikas pārvaldē norādīja, ka pesticīdu lietošanas daudzumu ietekmē attiecīgā gada sējumu struktūra (ziemāju sējumos pesticīdi tiek lietoti arī rudenī), klimatiskie apstākļi, kas ietekmē slimību izplatību un insektu populāciju, kā arī pesticīdu tirgū ienāk jaunas vielas ar mazāku svaru un lietošanas devu.

Vienlaikus statistikas pārvaldes dati liecina, ka pēdējo piecu gadu laikā būtiski pieaugušas bioloģiski audzēto graudaugu platības, kur pesticīdi netiek lietoti – 2017.gadā salīdzinājumā ar 2012.gadu tās palielinājušās par 19,8 tūkstošiem hektāru jeb 65%.

Līdzīgi kā pirms pieciem gadiem graudaugu kultūrām visintensīvāk pesticīdus lietoja ziemas kviešu sējumos – 1,45 kilogramus vienam sējumu hektāram (2012.gadā – 1,51 kilogramu), kamēr ziemas miežu sējumos lietoja 0,96 kilogramus pesticīdu vienam sējumu hektāram (2012.gadā – 1,41 kilogramu), bet rudzu sējumos – 0,82 kilogramus (2012.gadā – 0,64 kilogramus).

Ziemas rapša sējumos izmantoja 1,43 kilogramus pesticīdu (2012.gadā – 1,75 kilogramus), savukārt auzu, griķu un graudaugu mistru sējumos pesticīdu izlietojums vienam sējumu hektāram bija būtiski mazāks.

Vienam sējuma hektāram visvairāk lietoti herbicīdi, tos visvairāk izmanto ziemas rapša (2017.gadā – 1,11 kilogrami), vasaras rapša (0,92 kilogrami), ziemas miežu (0,53 kilogrami) un lauka pupu (1,32 kilogrami) sējumos.

Augu augšanas regulatori visvairāk lietoti ziemas kviešu sējumos – 0,71 kilograms vienam sējumu hektāram, bet insekticīdi, ko lieto kaitēkļu apkarošanai, lietoti ļoti maz, kas skaidrojams ar mazu lietojuma devu vienam hektāram, kā arī ar kaitēkļu intensitātes pakāpi ražas gadā.

Lietoto herbicīdu īpatsvars graudaugiem izmantoto pesticīdu apmērā 2017.gadā veidoja 30,3% (2012.gadā – 41,8%), rapša sējumos – 78,8% (2012.gadā – 77,4%), bet lauka pupu platībās – 88,6%.

Insekticīdu daudzums kopējā graudaugiem lietoto pesticīdu apmērā bija vien 0,5% (2012.gadā – 4,1%), bet rapša platībām lietoto pesticīdu apmērā – 3,8% (2012.gadā – 3,6%).

Graudaugu, rapša un lauka pupu sējumos lietotas 100 nosaukumu pesticīdu darbīgās vielas, bet 15 no tām veidoja 75% no izmantoto pesticīdu kopējā svara.

Augu augšanas regulators hlormekvāta hlorīds veidoja 31,4% no kopējā apsekotajām kultūrām izmantoto darbīgo vielu daudzuma, nezāļu iznīcināšanas līdzeklis glifosāts – 12,1%, bet lauka pupām no lietoto pesticīdu kopējā svara 55,3% veidoja nezāļu iznīcināšanas līdzeklis aklonifēns.

Apsekojumu par pesticīdu izmantošanu CSP veic reizi piecos gados. 2012.gadā tika veikts pirmais šāds apsekojums par pesticīdu izmantošanu graudaugu kultūrām un rapsim.

Avots: www.la.