Nopublicēti statistikas dati par graudu sējumu platību, kopražu un vidēju ražību

2020. gadā tika iegūta Latvijā lielākā graudaugu kopraža - 3,4 milj. tonnu, kas ir par 252 tūkst. tonnu jeb par 8% augstāka. Vidējā graudaugu ražība no hektāra sasniedza 45,5 centnerus, kas ir līdz šim augstākā graudaugu ražība Latvijas vēsturē.
Ar graudaugiem tika apsēti 750 tūkst. ha., kas ir par 8 tūkst. ha jeb par 1% vairāk nekā bija 2019. gadā. (Grafiki)

Lauksaimniecības kultūru kopraža ietver novākto produkciju kā no pamatsējumiem, tā arī no atkārtotajiem un starprindu sējumiem. Graudi tiek uzrādīti klētssvarā, t. i., svarā pēc pirmapstrādes, atskaitot neizmantojamos atkritumus un nožuvumu līdz noteiktam standarta mitrumam.