Eiropas Savienība piešķirs 387 miljardus eiro subsīdijās lauksaimniecībai

Pēc trīs gadu pārrunām Eiropas Savienības valstis ir devušas zaļo gaismu lauksaimniecības subsīdiju programmas reformām ar mērķi padarīt to videi draudzīgāku un atbalstīt mazās saimniecības. Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformu rezultātā no 2021. līdz 2027. gadam maksājumiem lauksaimniekiem un lauku attīstībai tiks iztērēti 387 miljardi eiro, kas ir aptuveni trešdaļa no ES budžeta.

Eiropas lauksaimnieki jau šobrīd saskaras ar klimata pārmaiņām, piemēram, sausumu. Lauksaimniecība arī spēcīgi ietekmē dabiskos biotopus Eiropā, kā arī rada 10% no gāzu emisiju radītā siltumnīcu efekta ES.

Jaunajā KLP tiks prasīts, lai valstis no 2023. līdz 2024.gadam 20% un no 2025. līdz 2027. gadam - 25% no no kopējiem maksājumiem lauksaimniekiem iztērētu  vides aizsardzības projektiem. Piemēram, mitrāju atjaunošanai, lai absorbētu CO2, vai bioloģiskajai lauksaimniecībai.

ES valstīm vismaz 10% no KLP līdzekļiem jāpiešķir mazajām saimniecībām.

Tiks izveidots arī krīzes fonds 450 miljonu eiro apmērā lauksaimniecības tirgus satricinājumu gadījumiem, kas rodīsies ārkārtas situācijās, piemēram, pandēmijas, dēļ.