Nosaka ES atbalsta piešķiršanas kārtību par zaudētajiem ziemājiem

Noteikta Eiropas Savienības (ES) atbalsta 3,46 miljonu eiro apmērā piešķiršanas kārtība Latvijas lauksaimniekiem par neiesētajiem vai zaudētajiem ziemāju sējumiem plūdu un spēcīgo lietusgāžu dēļ.

To paredz valdības otrdien apstiprinātie Ministru kabineta (MK) noteikumi par ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem par neiesētajiem vai zaudētajiem ziemāju sējumiem.

Zemkopības ministrija (ZM) atgādina, ka Eiropas Komisijas (EK) 2018. gada 23. janvāra regula ārkārtas pasākumu atbalsta veidā paredz atsevišķos Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Somijas apgabalos piešķirt ES atbalstu lauksaimniekiem par neiesētajām vai zaudētajām ziemas kviešu, ziemas rudzu, ziemas tritikāles, ziemas miežu, ziemas rapšu un ziemas ripšu sējumu platībām laikā no 2017. gada augusta līdz oktobrim. Latvijai ir piešķirts ES ārkārtas atbalsts 3,46 miljonu eiro apmērā, kas pilnībā ir ES maksājums.

Latvijas lauksaimnieki atbalstam varēs pieteikties vienotajā iesniegumā Lauku atbalsta dienestam (LAD) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību, izdarot atzīmi par pieteikšanos atbalstam un papildus norādot ziemāju sējumu platību plānu 2018.gada ražai. Plānā jāietver 2017.gada rudenī apsētā ziemāju platība, kurā paredzēts novākt ražu šogad, un ziemāju platības, kuras tika apsētas ar ziemājiem, bet kurās sējumi tika zaudēti vai kuras nevarēja apsēt plūdu, spēcīgu lietusgāžu vai pārmērīga mitruma dēļ. Lai saņemtu atbalstu, atbalsttiesīgo hektāru skaitam jāveido vismaz 30% no lauksaimnieka kopējās ziemāju platības. Atbalsttiesīgo hektāru skaitu noteiks LAD, no lauksaimnieka kopējās ziemāju platības atņemot 2018. gadā vienotajam platības maksājumam vai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam noteikto platību atbalsta izmaksas brīdī.

Avots: www.tvnet.lv