Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: krīzes situācijās valsts ekonomikai jābūt spējīgai nodrošināt iedzīvotājus ar pārtiku

Otrdien, 1. septembrī, Koblenzā (Vācija) notiks neformālā ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksme, kurā dalībvalstu ministri gan klātienē, gan attālināti diskutēs par Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes laikā gūtajām mācībām – lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozaru noturību. Vācijas prezidentūra ir rosinājusi diskutēt par vairākām Covid-19 krīzes sniegtajām mācībām, kurām ir jāpievērš uzmanība, lai nodrošinātu, ka ES ir daudz labāk sagatavota un reaģētspējīga, ja līdzīgas globālas krīzes rastos arī nākotnē.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Krīzes situācijās valsts ekonomikai ir jābūt spējīgai apmierināt savu iedzīvotāju pamatvajadzības, un viena no tādām vajadzībām ir nepieciešamība pēc valsts iedzīvotāju pietiekama nodrošinājuma ar pārtiku ikdienā. Šis faktors vienlīdz svarīgs ir arī Eiropas Savienības vienotajā tirgū. Lai stiprinātu pārtikas piegādes neatkarību un nodrošinātu pārtikas ķēžu nepārtrauktu darbību, būtu jāparedz dažādi papildu atbalsta pasākumi īslaicīgas vai ilglaicīgas krīzes situācijās. Esmu gandarīts, ka Covid-19 krīzes laikā, sevišķi tās sākumposmā, mums Latvijā izdevās nodrošināt nepārtrauktu pārtikas nodrošinājumu iedzīvotājiem.”\

Zemkopības ministrija norāda, ka ir jāīsteno pasākumi un ES līmenī jāstrādā pie tā, lai samazinātu ES atkarību no importētas pārtikas un lopbarības, tādējādi stiprinot pārtikas nodrošinājuma neatkarību un saīsinot pārtikas ķēdes. Turklāt ir būtiski pievērsties īsāku pārtikas piegāžu ķēžu attīstīšanai. Tāpat svarīgs ir mērķtiecīgs zinātnieku un ražotāju kopdarbs pārtikas produkcijas derīguma termiņa palielināšanai. 

Avots: Zemkopības ministrija