Viens īpašnieks varēs iegādāties līdz 2000 hektāru lauksaimniecības zemes

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šodien atbalstīja priekšlikumu likuma grozījumiem, paredzot, ka viena fiziska un juridiska persona var iegādāties līdz 2000 hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Ar šādu ierobežojumu paredzēts cīnīties ar spekulatīviem darījumiem.

Zemkopības ministrijas pārstāvji rosināja šo ierobežojumu noteikt 3000 hektāru apmērā, kā arī paredzēt papildu nosacījumus šim ierobežojumam. Vēl viens no priekšlikumiem bija paredzēt ierobežojumu 6000 hektāru apmērā.

Ierosinājums par 2000 hektāru ierobežojumu atbalstīts, vērtējot priekšlikumus grozījumiem likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" pirms otrā lasījuma. Komisijas vadītājs Jānis Ozoliņš (RP) norādīja, ka uz trešo lasījumu šī iecere tiks pilnveidota, iespējams, iekļaujot papildu nosacījumus.

Vienlaikus Ozoliņš uzsvēra, ka spekulatīvus darījumus var mēģināt ierobežot, nenosakot maksimālo zemes platību, bet gan darījumu biežumu.

Ņemot vērā, ka Saeimas komisija atbalstīja deputāta Edvarda Smiltēna (V) ierosinājumu par 2000 hektāru ierobežojumu, viņš atsauks alternatīvo priekšlikumu par 6000 hektāru ierobežojumu.

Par šiem priekšlikumiem vēl būs jālemj Saeimas sēdē, izskatot likumprojektu otrajā un trešajā lasījumā.

Kā ziņots, Saeima februārī pirmajā lasījumā konceptuāli atbalstīja grozījumus likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", kas ieviesīs izmaiņas Latvijas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā.

Likumprojekts paredz konkrētus nosacījumus, kurus izpildot ikvienam neatkarīgi no valstiskās piederības būs tiesības iegādāties lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Patlaban likums noteic, ka zemi var pirkt ikviens mūsu valsts pilsonis, valsts, pašvaldību un privātie uzņēmumi, zemnieku saimniecības, reliģiskās organizācijas, kā arī augstskolas. Tāpat pašreiz noteikts, ka ārvalstu pilsoņi un citu valstu uzņēmumi no šī gada 1.maija zemi varēs nopirkt ar tādiem pašiem nosacījumiem kā līdz šim regulējumā minētie subjekti. Pašlaik līdz 30.aprīlim ārzemniekiem noteikti ierobežojumi - zemi var nopirkt saskaņā ar citiem likumiem, ja ārvalstu pilsoņi vēlas veikt uzņēmējdarbību Latvijā kā pašnodarbinātie zemnieki un vismaz trīs gadus nepārtraukti dzīvo Latvijā, kā arī vismaz trīs gadus pēc kārtas aktīvi nodarbojušies ar lauksaimniecību.

Avots: www.la.lv