Kanādā šogad tiks samazinātas kviešu un miežu sējumu platības

"Šogad Kanādā tiks samazinātas kviešu un miežu sējumu platības par labu sojas pupām un zirņiem, prognozē Kanādas Statistikas birojs (Canada Statistics).

Ar vasaras kviešiem tiks apsēti 17,978 miljoni akru (2013. gada rādītājs - 19,043 miljoni akru). Visu veidu kviešu sējumu kopplatības 2014. gadā aizņems 24,936 (26,257) miljoni akru.

Arī ar miežiem šogad tiks apsētas mazākas platības nekā pagājušajā gadā - 6,311 (7,083) miljoni akru.

Sojas pupu sējumu platības pieaugs sesto gadu pēc kārtas un sasniegs rekordaugstu rādītāju - 5,264 (4,519) miljoni akru.

Zirņu sējumu platības tiks paplašinātas līdz 3,975 (3,285) miljoniem akru.

Kanolas (rapša paveids) sējumu platības nedaudz tiks samazinātas - no 19,936 miljoniem akru līdz 19,801 miljonam akru.

Statistics Canada publicētās prognozējamās kviešu un sojas sējumu platības izrādījās lielākas nekā gaidīja vairums tirgus dalībnieku, bet miežu un kanolas mazākas nekā gaidīts.

1 akrs = 0,4 milj.ha

Avots: zol