FAO: graudu kopraža pasaulē šogad sasniegs 2,5 miljardi tonnu

Savā pēdējā atskaitē ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija FAO prognozē, ka graudu kopraža pasaulē 2014/15. mārketinga gadā sasniegs 2,5 miljr.t, kas ir par 1 % mazāk nekā novākts iepriekšējā mārketinga gadā (2,52 miljr.t).

No norādītā apjoma kviešu bruto raža veidos 707,2 milj.t, kas ir par 9,7 milj.t mazāk salīdzinājumā ar pagājušo mārketinga gadu.

Pēc FAO ekspertu pašreizējām aplēsēm, graudu krājumi pasaulē mārketinga gada beigās  gaidāmi 604 milj.t līmenī. Salīdzinājumā ar iepriekšējo mārketinga gadu tie palielināsies par 30 milj.t.

Avots: idk