Palielina lauksaimniekiem pieejamo bezakcīzes degvielas apjomu

Lai samazinātu finansiālo slogu lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem, turpmāk akcīzes nodokļa atbrīvojums tiks piešķirts nevis par 80 litriem, bet gan par 88 litriem dīzeļdegvielas par vienu apstrādātās zemes hektāru.

To paredz valdības apstiprinātās izmaiņas noteikumos "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu, ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem".

Lauku atbalsta dienestam (LAD) līdz kārtējā gada 30.oktobrim ir jāpieņem lēmums par atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu un jāpaziņo tas lauksaimniecības produkcijas ražotājam.

Maksimālais kopējais dīzeļdegvielas daudzums 2014.-2015.saimnieciskajā gadā, kam piemēros atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, ir 102 589 359 litri.

Kā norādīts Zemkopības ministrijas skaidrojumā, 2013.-2014.gadā piešķirtais dīzeļdegvielas daudzums - 108 992 100 litru - ir izlietots 94% apmērā (102 423 848 litri).

Saskaņā ar LAD informāciju 2014.-2015.saimnieciskajā gadā uz bezakcīzes degvielu pieteicies 17 771 lauksaimniecības produkcijas ražotājs.

Degvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu var iegādāties no tirgotājiem, kuri reģistrējušies šādas degvielas tirdzniecībai. Saraksts ar degvielas tirgotājiem regulāri tiek aktualizēts un publicēts LAD mājaslapas "www.lad.gov.lv" sadaļā "Akcīzes degviela".

LAD atgādina, ka atbrīvojumu degvielas iegādei piešķir par tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības apstrādāšanu, kura attiecīgajā gadā ir deklarēta un apstiprināta vienotā platības maksājuma saņemšanai, kā arī par zemes platības apstrādi zem zivju dīķiem, kur audzē zivis vismaz 20 hektāru platībā, par kuriem ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas ir vismaz 200 latu no hektāra. Šajā aprēķinā nav iekļauts saņemtais valsts un Eiropas Savienības atbalsts.

Avots: www.la.lv