Oil Word prognozē sojas un rapša cenu samazināšanos

Vācijas analītiskās kompānijas Oil Word eksperti uzskata, ka šinī mārketinga gadā pasaulē lielā piedāvājuma dēļ saruks sojas, rapša, kā arī šo eļļas kultūru pārstrādes produktu cenas.

Roterdamā Brazīlijas izcelsmes sojas cenas 2014/15. mārketinga gadā var svārstīties ap 452 dolāriem par tonnu, kas ir par 19 % mazāk salīdzinājumā ar pagājušo mārketinga gadu (556 dolāri). Savukārt Eiropas rapša vērtība var sarukt par 16 % - no 518 līdz 435 dolāriem par tonnu.

ASV noslēgumam tuvojas sojas rekordražas novākšanas darbi. Pēc ASV Lauksaimniecības ministrijas aplēsēm, šīs kultūras ražas apjoms pieaugs būtiski - no 91,4 līdz 107,7 milj.t. Rapša kopraža Eiropas Savienībā palielināsies no novāktajiem 20,9 milj.t pagājušajā mārketinga gadā līdz 22,5 milj.t šinī mārketinga gadā.

Septiņu nozīmīgāko eļļas kultūru kopražas apjoms pasaulē 2014/15. mārketinga gadā būs būtiski lielāks nekā gaidīts. Arī piedāvājums būs optimāls.

Pēc Oil Word ekspertu prognozēm, septiņu nozīmīgāko eļļas kultūru kopražas apjoms norādītajā periodā sasniegs 509,5 milj.t, kas iepriekšējo rādītāju pārsniedz par 19,1 milj.t. Vislielāko ieguldījumu kopražas apjoma palielināšanā dos soja, kas pieaugs no 284,8 milj.t līdz 309,1 milj.t.

Gaidāms, ka eļļas kultūru krājumi pasaulē 2014/15. mārketinga gada beigās palielināsies līdz 100,6 milj.t. Atgādināsim, ka iepriekšējā mārketinga gadā šis rādītājs bija par 16,5 milj.t zemāks.

Avots: kazakh- zerno