Traktordiena 2015

Kā ik gadu, arī šogad visus lauksaimniecības interesentus, dalībniekus un vienkārši - tos, kuri vēlas svaigā gaisā kolosālā kompānijā pavadīt dienu, gaidām uz tradicionālo Traktordienu. Šogad pasākums notiks Bauskas novada Dāviņos, zemnieku saimniecībā Eriņi, pie Grantiņu ģimenes, kura jau gatavo lauku apmeklētāju uzņemšanai.

Šis gads būs pārsteigumiem pilns un ar vairākām izmaiņām, ja salīdzina ar iepriekšējiem pasākumiem. Par visu sekos papildus informācija, bet tas, kas ir būtiskākais - šogad būs mazāk ierobežots traktoru skaits katrā no četrām jaudas grupām. Iespēja tiks dota ikkatram izmēģināt spēkus trases braucienam. Galvenais - traktoram jāatbilst tehniskiem un drošības parametriem un - jāiziet tehniskā pārbaude pirms sacensībām. Visiem, kuriem ir interese, lūdzam dot ziņu, rakstot e-pastu uz flla@flla.lv vai zvanot pa tālruni 26128855 (Rihards).

TRAKTORDIENA tiek rīkota, lai veicinātu Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstību, apvienojot izglītību, ražošanu un praktiskos demonstrējumus lauksaimniecībā, organizētu pieredzes apmaiņu starp lauksaimniecības nozares speciālistiem, tehnikas, tehnoloģiju, pakalpojumu un preču piedāvātājiem, uzņēmējiem, zemniekiem, lauku saimniekiem, lauksaimniecības izglītības iestādēm, valsts un nevalstiskā sektora dalībniekiem, visiem interesentiem un pasākuma apmeklētājiem.

TRAKTORDIENA ir īpaša ar to, ka visi tiekas vietā un vidē, kuru pārzina vislabāk, - uz lauka. Tā ir vieta darbam, atpūtai un izklaidei, sadarbības apspriešanai, jaunu zināšanu un pieredzes iegūšanai.

TRAKTORDIENĀ piedalās lauksaimniecības tehnikas uzņēmumi, kuri Latvijā ražo un pārdod lauksaimniecības tehniku, uzņēmumi, kas piedāvā ar lauksaimniecību un laukiem saistītus pakalpojumus un preces, ar lauksaimniecību saistītās valsts iestādes, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas un dažādu nozaru speciālisti.

TRAKTORDIENU apmeklēt tiek aicināti visi lauksaimnieki, lauku sētu saimnieki, tehnikas un lauksaimniecības nozares interesenti, lauku un pilsētu iedzīvotāji, visu vecumu un interešu cilvēki.

Visas dienas garumā klātienē var iepazīties ar jaunākajiem lauksaimniecības tehnikas un tehnoloģiju, pakalpojumu un preču piedāvājumiem, skatīties un just līdzi traktoru sacensībai trasē dažādās jaudas disciplīnās, vērot demonstrējumus, prezentācijas, izmēģināt spēkus veiklības braucienos, piedalīties izglītojošās un izklaidējošās aktivitātēs, konkursos, iepazīties ar valsts iestāžu darbu un pakalpojumiem, konsultēties un uzdot jautājumus valsts sektora un lauksaimniecības nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, dažādu lauksaimniecības nozaru speciālistiem, iepazīties ar lauksaimniecības izglītības iestādēm un to mācību programmām.

original

Avots: www.flla.lv