Indija pēc ilgu gadu pārtraukuma atsāks kukurūzas importu

Indija, kas ir viena no vadošajām graudaugu kultūru audzētāj- un eksportētājvalstīm pasaulē, 2016. gadā pirmo reizi šajā desmitgadē importēs kukurūzu, ziņo Indijas Lauksaimniecības ministrija. Indijas valsts kompānija PEC iepirks ar importa muitas nodevu neapliekamus 0,5 milj.t ģenētiski nemodificētas kukurūzas, lai segtu deficītu valstī. Tas būs Indijas pirmais kukurūzas importa pirkums pēdējo sešpadsmit gadu laikā. Pirms tam Indija, gluži pretēji, bija nozīmīga kukurūzas importētāja. Taču iedzīvotāju skaits Indijā pakāpeniski pieaug, bet iespējas palielināt kukurūzas ražošanas apjomus ir gandrīz izsmeltas. Turklāt, iespējams, ka šogad Indija aktīvi iepirks ne tikai kukurūzu, bet arī kviešus, kas līdz šim tai tradicionāli ir bijusi eksporta prece.

Kopš sezonas sākuma Indija kopumā ir importējusi aptuveni 0,5 milj.t kviešu. Teorētiski patreiz it kā Indijai pašu izaudzēto kviešu pietiek, lai segtu vietējās vajadzības, taču problēmas rada, pirmkārt, kviešu kvalitāte, otrkārt, ārvalstu piegādātāju dempinga cenas - pirmkārt, austrāliešu, no kuriem nepasargāja pat 25 % importa muitas nodeva.

Avots: proagro