Uz laukiem – katru gadu vairāk ķīmijas

Latvijā pieaug reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu (AAL) skaits un to izmantojums. Latvijas Republikas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļauti 367 AAL, no tiem 335 ķīmiskie, dzīvos organismus satur 29 AAL, mikroorganismus - 3. Pēdējo trīs gadu laikā gala lietotājiem realizēto līdzekļu apjoms pieaudzis līdz 4010 tonnām. Salīdzinājumam - 2013. gadā realizētas 3355 t, 2014. gadā - 3819 t.

Valsts Augu aizsardzības dienests (VAAD) informē, ka visvairāk preparātu reģistrēti šādās grupās: herbicīdi (augu inde) - 158, tai skaitā 45 darbīgo vielu glifosāts saturoši ("Raundaps" - 4, "Roundup" - 13); fungicīdi (sēnīšu inde) - 109; insekticīdi (kukaiņu un dzīvnieku inde) - 26; kodnes - 16; augu augšanas regulatori - 15.

AAL lietojuma pieaugums Latvijā daļēji saistīts ar lauksaimniecībā izmantoto zemes platību pieaugumu, taču mūsu valstī izplatītais AAL apjoms uz vienu lauksaimniecībā izmantotās zemes vienību joprojām ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā, norāda VAAD.

VAAD vidēji gadā veic ap 1700 AAL lietotāju pārbaudes. Šogad pieaudzis pārkāpumu skaits - konstatēti 28 salīdzinājumā ar pagājušo un aizpagājušo gadu, kad fiksēti attiecīgi 18 un 17. Dienests jau saņēmis 48 sūdzības, no tām pārkāpumi konstatēti deviņos gadījumos. Ar Vides SOS lietotnes palīdzību par iespējami nepareizu līdzekļu lietošanu iesūtīti četri ziņojumi, pamatots - viens. Dienests aprēķinājis, ka pamatoto sūdzību skaits arī iepriekšējos gados veido aptuveni ceturto daļu no kopējā apjoma.

Izplatītāko pārkāpumu skaitā: AAL lietots neatbilstoši mērķim, kas minēts marķējumā; pārkāptas normatīvajos aktos par aizsargjoslām minētās prasības; nav sekots līdzi smidzinājuma kvalitātei vai smidzināšana veikta vējainā laikā; nav veikta iegādāto un izlietoto AAL uzskaite.

VAAD informē, ka par pārbaudes gaitā konstatētajām neatbilstībām tiek ierosināta administratīvā pārkāpumu lieta un pieņemts lēmums par administratīvā soda piemērošanu.

original

Avots: www.la.lv