Īpašnieki aktīvi pārdod zemi valstij - darījumi slēgti par € 4,6 miljoniem

Pusotra gada laikā, kopš darbību sāka Latvijas Zemes fonds, valsts no lauku zemes īpašniekiem atpirkusi 2038 hektārus zemes jeb 112 īpašumus par kopumā 4,6 miljoniem eiro, informēja fonda pārstāve Sandra Eglīte.

AS «Attīstības finanšu institūcijas «Altum»» pārvaldītais Zemes fonds kopš darbības sākuma sakopis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām septiņus īpašumus, kas bija ilgstoši nekopti, aizauguši un iegādes brīdī nebija lauksaimniecības vajadzībām izmantojami. Šie īpašumi, kopumā 72 hektāri, jau ir vai tuvākajā laikā tiks iznomāti lauksaimniekiem.

Patlaban 92% fonda īpašumu jau ir nomnieki, kuriem lauksaimniecības zeme nepieciešama saimnieciskās darbības attīstīšanai. Tai skaitā zeme iznomāta arī desmit jaunajiem lauksaimniekiem.

Zemes fonds ir nopircis īpašumus visos Latvijas reģionos, lielākās zemes platības iegādātas Zemgalē - 863 hektāri. Vidzemē fonds iegādājies īpašumus ar kopējo platību 475 hektāri, Rīgas reģionā - 282 hektārus, Kurzemē - 238 hektārus, savukārt Latgales reģionā no zemju īpašniekiem, kuri nevar vai nevēlas apsaimniekot lauksaimniecības zemi, fonds iegādājies 180 hektārus lauksaimniecībā izmantojamas zemes.

Kā norādīja «Altum» valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš, šā gada laikā fonds iegādājies 1500 hektārus zemes, arī 2017.gadā fonds plāno iegādāties līdzīgu zemes apjomu, darījumos ieguldot ap trim miljoniem eiro.

«Būtiski, ka jau no 2017.gada 1.janvāra privātpersonām, kas pārdod zemi fondam, nebūs jāmaksā 15% iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Nodokļa atcelšanu un tādējādi visiem zemes pārdevējiem vienādus noteikumus esam panākuši, sadarbojoties ar lauksaimnieku organizācijām un pateicoties situācijas izpratnei no lēmumpieņēmēju puses,» norādīja Bērziņš.

Viņš arī atzina, ka pēc attiecīgās likuma normas pieņemšanas fonds nākamā gada pirmajā pusē varētu sākt piedāvāt reversās nomas pakalpojums. Tas lauksaimniekiem, kuriem nepieciešams stabilizēt naudas plūsmu, dos iespēju pārdot savu īpašumu fondam un, nomājot to no fonda, turpināt lietot ražošanai.

Kā ziņots, fonda izveides mērķis bija sekmēt zemes izmantošanu lauksaimnieciskajai ražošanai, uzpērkot zemi no īpašniekiem un to tālāk pārdodot vai iznomājot.

No interesentiem tiek pirkta tikai lauksaimniecībā izmantojama zeme bez apgrūtinājumiem par cenu, kas nepārsniedz vidējās tā brīža tirgus cenas līdzvērtīgai zemei attiecīgajā novadā un pagastā.

Fondu apsaimnieko AS «Attīstības finanšu institūcija «Altum»», kuras rīcībā zemes pirkšanai ir kopumā 14 miljoni eiro.

Avots: www.tvnet.lv