Brazīlija negaidīti palielina kviešu importa prognozi

Brazīlijas analītiskā aģentūra Conab palielinājusi kviešu importa prognozi valstij 2016/17. sezonai līdz 5,95 milj.t (USDA ekspertu prognoze - 6,5 milj.t). Decembrī importa prognoze atradās zemākajā līmenī kopš pagājušā gadsimta 90. gadiem - 5,10 milj.t. Palielināts arī nesen nokultās kviešu ražas vērtējums - līdz 6,73 milj.t.

Tomēr, neskatoties uz ražas vērtējuma palielinājumu, Brazīlija var importēt lielāko kviešu apjomu pēdējo trīs sezonu laikā, jo pašreizējā cenu konjunktūra vietējā tirgū stimulē importu: Brazīlijas valdība vadošajiem dienvidu audzēšanas reģioniem pieņēma programmu, kas nosaka, ka no vietējiem lauksaimniekiem kvieši iepērkami par 644,17 reāliem tonnā. Savukārt brīvajā tirgū cena drīzumā samazinājās līdz 662 reāliem, kas aptuveni atbilst 185 $/t, tādējādi, kļūstot pietiekami pievilcīga kaimiņu eksportētājvalstīm. Decembrī importēto kviešu vērtība Brazīlijas ostās uz C&F bāzes nosacījumiem bija 185,37 $/t.

Pagājušā gada decembrī Brazīlija importēja 713,7 tūkst.t kviešu, bet 2015. gada decembrī - 464,4 tūkst.t. Kopumā augustā- decembrī Brazīlija importēja 1,67 milj.t no Argentīnas un 1 milj.t kviešu no ASV.

Avots: zol