Tiešmaksājumi palielinās, taču šogad ir vairākas būtiskas izmaiņas

Vienotais platību maksājums kopā ar zaļināšanas atbalstu 2017. gadā būs orientējoši 112 eiro par hektāru, bet gados jaunie lauksaimnieki par hektāru varētu saņemt 154 eiro, prognozē Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktores vietnieks Indulis Āboliņš. Precīzs atbalsta apmērs būs atkarīgs no tā, cik daudz hektāru platību maksājumiem tiks pieteikts. Katru gadu pieteikto hektāru skaits palielinās.

Pieteikties var tikai elektroniski

Vienoto iesniegumu šogad varēs iesniegt līdz 22. maijam. Iesniegumu ar kavējuma sankcijām varēs iesniegt līdz 15. jūnijam. "Aicinātu gan nevienu nekavēties, jo par katru nokavēto darba dienu tiek piemērots 1% atbalsta samazinājums," piebilst I. Āboliņš. Ja ir neskaidrības par kādu atsevišķu lauku, piemēram, nav sakārtotas nomas attiecības vai vēl nav apsēts, labāk šo lauku pieteikt atsevišķi kā pieteikuma papildinājumu.

Šogad visi lauksaimniecības zemes īpašnieki neatkarīgi no apsaimniekoto hektāru skaita pieteikumu platību maksājumam varēs iesniegt tikai elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS). "Pērn papīra formātā pieteikumus platību maksājumiem iesniedza tikai 260 klienti no 60 tūkstošiem, līdz ar to visus klientus arī šogad aicinām pieteikumus iesniegt elektroniski. Turklāt tāpat kā pērn mūsu darbinieki brauks uz pagastiem un palīdzēs pieteikumus aizpildīt elektroniski," sola LAD amatpersona.

Vienotajam platību maksājumam var pieteikt zemi, ko izmanto lauksaimnieciskajai darbībai, tas ir, tajā tiek audzēti kultūraugi, bet zālājiem jābūt nopļautiem un novāktiem vai noganītiem. Nepietiekami noganītās platības jāappļauj. Jābūt tiesībām saimniekot uz zemes. Nomas līgumus vēlams slēgt rakstiski.

original

Izmaiņas zaļināšanas prasībās

Šogad ir vairākas būtiskas tiešmaksājumu izmaiņas, norāda I. Āboliņš. Lai novērstu gadījumus, kad atbalstam piesaka kultūraugu, no kura laukā redzami vien daži augi, tad vienotajā iesniegumā deklarē kultūraugu, kurš aug vai iesēts laukā līdz 25. jūnijam un dominē tajā, pārsniedzot 70% no laukā augošajiem augiem laikposmā no 15. jūnija līdz 31. augustam.

Ja zālājs laukā būs deklarēts piecus gadus pēc kārtas, tam tiks noteikts ilggadīgo zālāju statuss.

No šā gada ir iespēja kā ekoloģiski nozīmīgas platības deklarēt arī platības, ko aizņem savstarpējā maisījumā sēti vismaz divi starpkultūru augi - viengadīgā airene, baltās sinepes, eļļas rutks, facēlija, vasaras vīķi vai vasaras rapsis. Starpkultūru maisījums iesēts ne vēlāk kā līdz 1. septembrim un sējums saglabāts vismaz līdz 31. oktobrim.

Ir vairākas jaunas kultūras, par kurām varēs saņemt brīvprātīgo saistīto atbalstu (BSA). Par dārzeņiem to var saņemt, arī audzējot dilles un salātus. BSA par vasaras rapšiem papildināts ar vasaras ripšiem. BSA par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām papildināts ar auzeņaireni. Lai varētu saņemt BSA par sēklām, jānodrošina noteikts ražības apjoms. Lauku bloku precizēšanas iesniegumus ar šo gadu varēs iesniegt līdz 1. aprīlim, nevis līdz 1. maijam kā iepriekš.

Ja rodas nesaprašanās ar kaimiņu

Elektroniskajai pieteikumu iesniegšanai ir vairāki plusi. Piemēram, piesakoties elektroniski, ja gribēsiet iezīmēt savu lauku robežās, kurās kāds cits pretendents jau būs iezīmējis, EPS jūs par to informēs. Tad ir divi rīcības varianti - vai nu pastāvēt pie sava, uzskatot, ka kaimiņš kaut ko sajaucis, vai arī sazvanīties ar kaimiņu un savstarpēji vienoties par laukiem. Ja sistēmā tiks konstatēti lauku pārklājumi, LAD nosūtīs elektroniski pa e-pastu brīdinājumu abām iesaistītajām pusēm, ka izveidojies lauku pārklājums, kuru vajag precizēt. Šos labojumus I. Aboliņš sola pieņemt līdz 25. jūnijam bez sankcijām.

Ja neviens no iesaistītajiem līdz 25. jūnijam nereaģē, katrs paliek pie sava viedokļa, tad LAD izsūtīs oficiālu vēstuli, ka vienam no pretendentiem ir jāatsakās. Tam, kurš atteiksies, tiks piemērotas sankcijas. "Līdz 25. jūnijam ir dota iespēja pašiem tikt galā, neiesaistot LAD, bet pēc 25. jūnija prasīsim vai nu nomas līgumus, vai pierādījumus, ka zeme tiek apsaimniekota, un tad jau LAD vērtēs, kuram bija taisnība. Sliktākajā gadījumā maksājumu var nesaņemt neviens," brīdina I. Āboliņš.

Avots: www.la.lv