Uzmanību! Pieaug lauksaimniecības tehnikas, ražas un minerālmēslu zādzības

Cienījamie zemnieki!

Ņemot vērā, ka tuvojas ražas novākšanas laiks un citi aktuāli lauksaimniecības darbi,  novērojams ka ar vien biežāk tiek konstatēti lauksaimniecības tehnikas, ražas un arī minerālmēslu zādzības un izkrāpšanas fakti.

Sakarā ar to, vēršamies pie jums ar uzaicinājumu neatstāt bez uzraudzības jūsu lauksaimniecības tehniku, kā arī neslēgt, nepārliecinoties par  pretējās puses godprātību un identitāti,  līgumus ar mazpazīstamām personām.

Tāpat vēršamies pie jums ar lūgumu, konstatējot aizdomīgu personu un transportlīdzekļu atrašanos jūsu zemnieku saimniecības teritorijā vai tās tuvumā, par to informēt iecirkņa inspektoru vai policijas dežūrdaļu pa tālruņiem 110; 112 vai 63702200. 

Iecirkņu inspektoru tālruņu numuri:

Dobeles novads:

1.     Auru pagasts  

Tatjana Šiļvjana        63702245

2.Dobeles pagasts, Jaunbērzes pagasts, Bērzes pagasts

      Agnese Žīdiņa -Brakmane        63702231;  27843402

3.Penkules pagasts, Naudītes pagasts, Krimūnu pagasts

       Inese Vītiņa   63702249; 27841925

4. Bikstu pagasts, Zebrenes pagasts, Annenieku   pagasts     

   Kaspars Barkovs 63702231; 27840662

Tērvetes novads

1.Augstkalnes pagasts, Bukaišu pagasts, Tērvetes pagasts   

Anita Kozuliņa     63702249;  27844402

Auces novads

1.Bēnes pagasts; Lielauces pagasts, Vītiņu pagasts, Īles pagasts;

 Ukru pagasts:     

 Māris Raņķevics 63745576; 27844156

 Ivars Opoļskis        63745576; 27841687

 

Paldies par sapratni un atsaucību!