Francijā šogad saruks mīksto kviešu raža

Pēc Francijas Lauksaimniecības ministrijas aģentūras Agreste prognozēm, mīksto kviešu sējumu platības valstī 2018. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaugs par 0,2 % līdz 4,975 milj.ha. Tikmēr salīdzinājumā ar pēdējo piecu gadu vidējo rādītāju platības saruks par 1,5 %.

Mīksto kviešu raža Francijā 2018/19. sezonā var sasniegt 35,4 milj.t, kas ir par 2,8 % mazāk salīdzinājumā ar pašreizējo sezonu un par 1,1 % atpaliek no pēdējo piecu gadu vidējā rādītāja.

Pēc Agreste aprēķiniem, visu veida miežu sējumu platības valstī 2018. gadā samazināsies apmēram par 2,8 % līdz 1,854 milj.ha, pirmkārt, ziemas miežu sējumu platību samazināsanās dēļ par 3,5 %.

Agreste prognozē, ka Eiropas Savienībā mīksto kviešu sējumu platības saruks trešo gadu pēc kārta. Šoreiz par 2 % līdz 22,995 milj.ha, galvenokārt, Vācijas un Lielbritānijas dēļ. Viens no iemesliem tam – grūtības ar eksportu 2017/18. sezonā, kā rezultātā pieaugs pārejošie krājumi.

Cieto kviešu sējumu platības saruks par 4,3 % līdz 2,531 milj.ha, visvairāk Spānijā un Itālijā.

Tikmēr straujais cenu kāpums miežiem šosezon stimulēs šīs kultūras sējumu paplašināšanu Eiropas Savienībā par 0,3 % līdz 12,206 milj.ha. Sējumu platību samazināšanos Spānijā, Francijā un Lielbritānijā pārklās platību pieaugums Vācijā.

Avots: zol