Grozījumi tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem

Otrdien, 5. decembrī, valdībā atbalstīti grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr.198 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”, kas paredz finansējuma pārdali no ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta (ISIP) pasākuma uz ekoshēmu pasākumiem.

Finansējuma pārdale no ISIP uz ekoshēmām nepieciešama, lai nodrošinātu minimālās atbalsta likmes izmaksu ekoshēmu pasākumos, par kuriem šogad lauksaimniekiem ir bijusi liela interese, tāpēc ir pieteiktas būtiski lielākas platības atbalstam nekā plānots un pieejamais finansējums nav pietiekams minimālās atbalsta likmes piešķiršanai.

Finansējums tiks pārdalīts:
uz 1. ekoshēmu par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, kas paredz atbalstu par kultūraugu dažādošanas un augsnes seguma prakses nodrošināšanu saimniecību graudaugu, šķiedraugu, rapša, ripša, dārzeņu, augļu, kartupeļu, garšaugu, ārstniecības augu un ilggadīgo stādījumu platībās, kas nav bioloģiski sertificētas;
uz 2. ekoshēmas pasākumu par starpkultūru platībām;
uz 5. ekoshēmu, kas paredz atbalsta piešķiršanu platībās, kurās izmantotas precīzās mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas tehnoloģijas.

Grozījumi bija jāveic, jo Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģisko plānu regula paredz obligātu atbalsta izmaksu minimālās atbalsta likmes apmērā. Taču, lai nodrošinātu ekoshēmu minimālās atbalsta likmes piešķiršanu, bija trīs dažādas finansējuma pārdales iespējas tiešo maksājumu veidu starpā. Ar MK noteikumu grozījumiem ir apstiprināts tas finansējuma pārdales variants, kuru atbalsta lielākā daļa Lauksaimniecības konsultatīvajā padomē iekļauto lauksaimnieku nevalstisko organizāciju, t.i., 5 no 8 organizācijām, kuras pauda savu viedokli, atbalstīja MK noteikumu grozījumos paredzēto ISIP finansējuma daļas pārdali uz ekoshēmām, bet 3 organizācijas atbalstīja divus citus variantus.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”” stāsies spēkā nākamā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.