Kviešu patēriņa un ražošanas prognoze 2022./23.gada sezonai (grafiks)

Pasaules kviešu tirgi 2022./2023. gada sezonu sāk ar lielu nenoteiktību. Ukrainā notiekošā kara sekas, izmaiņas graudu tirdzniecības politikā vairākās valstīs un augstās kviešu cenas pasaules tirgū lielā mērā noteiks kviešu tirgus perspektīvas. Pasaules kviešu cenas ir saniegušas līmenī, kāds nav bijis sasniegts kopš 2008. gada.

Tiek prognozēts, ka kviešu ražošanas apjomi pasaulē 2022. gadā samazināsies par 0,8 procentiem salīdzinājumā ar 2021. gada rekordlīmeni -  līdz 771 miljoniem tonnu, kas būs pirmais apjoma kritums pēdējo četru gadu laikā.Šogad kviešu ražošanas kritums Austrālijā, Indijā, Marokā un Ukrainā, visticamāk, pārsniegs gaidāmo ražošanas apjomu pieaugumu Kanādā, Irānā un Krievijā. Tiek prognozēts, ka lai gan tas būs zemāks par vidējo, tomēr kviešu patēriņš pasaulē pieaugs. Ir arī gaidāms, ka tiks samazināts kviešu patēriņš arī lopbarībai, kas saistīts ar augstajām cenām un kviešu izmantošanu rūpniecībā. Tas 2022./2023. gadā samazinās kviešu patēriņu par 0,4 procentiem t.i. līdz 769 miljoniem tonnu. Iepriekšminētais nozīmē kritumu par 1,1 procentu zem pēdējo desmit gadu vidējām tendencēm.

Tā kā tiek prognozēts, ka 2022. gadā globālā ražošana pārsniegs patēriņu 2022./2023. gada sezonā, pasaules kviešu krājumi līdz sezonas beigām 2023. gadā pieaugs nedaudz -  par 0,4 procentiem t.i. līdz 298 miljoniem tonnu. Krājumu pieaugums galvenokārt sagaidāms Ķīnā, Krievijā un Ukrainā, bet krājumu samazināšanās  vairākās Āfrikas un Āzijas valstīs. Provizoriskā kviešu globālās tirdzniecības prognoze (ieskaitot kviešu miltus kviešu graudu ekvivalentā) ir 189 miljoni tonnu 2022./23. gadā (jūlijā/jūnijā), kas ir par 1,7% mazāka par 2021./2022. gada līmeni. Krājumu samazinājums galvenokārt būs saistīts ar gaidāmo ievērojamo eksporta samazināšanos no Ukrainas, ko izraisījusi Krievijas Federācijas veiktā tās ostu blokāde.

Eksporta samazināšanās tiek prognozēta arī no Argentīnas, Austrālijas un Indijas ,sakarā ar ražošanas apjomu samazināšanos un eksporta aizliegumu Indijā. Sagaidāms, ka dažas Āzijas valstis, īpaši Ķīna un Irāna, samazinās graudu iepirkumus importam, kas savukārt var samazināt globālo pieprasījumu.

Avots: FAO