Svalbāras Globālajā sēklu bankā ievietos glabāšanai 153 Latvijā izveidotu lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu šķirnes sēklu paraugus

26. oktobrī Norvēģijas Karalistes Svalbāras Globālajā sēklu bankā tiks ievietoti ilgtspējīgai glabāšanai 153 Latvijas izcelsmes (Latvijā izveidotas šķirnes) lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu sēklu  paraugi, tādejādi stiprinot Latvijas tradicionālo augu ģenētisko resursu saglabāšanu.  Galvenokārt tās ir laukaugu sugas – labības, pākšaugi, lini, kaņepes un arī dārzeņi (kopumā 30 sugas).

Svalbāras Globālajā sēklu bankā, kas ir lielākā un drošākā globālā augu sēklu glabātuve pasaulē, Latvijas izcelsmes šķirņu kultūraugu sēklas tiks ievietotas pirmo reizi. Vēl aptuveni 40 sēklu paraugi tiek gatavoti nosūtīšanai 2022. gadā, jo šobrīd ievāktās sēklas tiek žāvētas un tiek pārbaudīta sēklas materiāla dīgtspēja. Latvijai sēklu uzglabāšana Svalbāras Globālajā sēklu bankā neprasa finansiālos ieguldījumus, tā ir bezmaksas.

Sēklu glabāšana Svalbārā ir ļoti būtiska saistībā ar straujajām klimata izmaiņām. Klimata pārmaiņas, situāciju pasaulē maina kardināli, reizē ar klimata pārmaiņām spiesti ir mainīties arī mūsu augi – tiem jāspēj pielāgoties gan pēkšņam karstumam un sausumam, gan lielam mitruma līmenim. Iespējams, sēklu paraugi, kas glabājas gan Latvijas, gan citu valstu nacionālajās gēnu bankās, satur ģenētisko daudzveidību, ko var izmantot selekcijā, lai izveidotu jaunas šķirnes, kuras ir pielāgotākas nākotnes apstākļiem. Ģenētiskie resursi – tie ir visas cilvēces bagātība, sēklu uzglabāšana nākotnes lauksaimniecībai un vienlaikus arī kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana.

Šodien 66 pasaules valstu 87 gēnu bankas savu sēklu paraugus (kopumā vairāk nekā viens miljons paraugu) glabā Norvēģijā, Svalbārā, mūžīgā sasaluma zonā klintī izveidotā glabātuvē. Aukstā temperatūra, kā arī sēklu vakuuma iesaiņošana un samazināts skābekļa saturs noliktavās nodrošina materiāla saglabāšanu tūkstoš gadus. Glabātuve atbilst visiem ilgtermiņa un kvalitatīvas sēklu uzglabāšanas nosacījumiem.

Sēklu paraugi tiek uzglabāti pēc t.s. 'melnās kastes' principa – izņemot Latvijas pārstāvjus, nevienam citam nav tiesības atvērt kastes, izsniegt paraugus vai veikt jebkādas citas darbības ar sēklu paraugiem. Nepieciešamības gadījumā Latvija var pieprasīt uzglabāto sēklu paraugus saņemt atpakaļ. 

Plānots, ka Latvijas izcelsmes šķirņu sēklu paraugus svinīgos apstākļos nodos zemkopības ministra padomnieks Egils Helmanis un Latvijas kultūraugu gēnu bankas direktors Dainis Edgars Ruņģis, pasākumā piedalīsies arī Latvijas vēstnieks Norvēģijā Mārtiņš Klīve. Sēklu nodošanas delegācijā būs arī vairāki eksperti no Latvijas, kam plānotas tikšanās ar Svalbāras Globālās sēklu glabātuves un Ziemeļvalstu ģenētisko resursu centra (NordGen) pārstāvjiem. Tiks apspriesta turpmākā sadarbība gēnu banku jomā un jautājumi saistībā ar Ziemeļvalstu, Igaunijas un Latvijas kopējās augu ģenētisko resursu datu bāzes (GENBIS) darbību un tās pilnveidošanu. Latvijas izcelsmes šķirņu sēklu paraugu nodošana Svalbāras Globālajai sēklu bankai notiek sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā.

Avots: Zemkopības ministrija