Vairāku augu šķirņu sēklas no Ukrainas un Lielbritānijas ir atzītas par līdzvērtīgām ES, tostarp Latvijas prasībām

Valdība otrdien, 11. maijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm, lai atzītu par ES prasībām atbilstošas lauku apskates un vairāku augu šķirņu sēklu uzturēšanu, ko sertificējušas Ukrainas un Lielbritānijas oficiālās iestādes.

Turpmāk būs atzītas par līdzvērtīgām Ukrainā veiktās lauku apskates labības sugām un iegūtās labības sēklas, kas ražotas Ukrainā un ko oficiāli sertificējusi Ukrainas oficiālā iestāde.

Būs arī atzītas par līdzvērtīgām Lielbritānijā ražotās un oficiālo iestāžu veiktās lauka apskates sertificētajām lopbarības augu sēklām, labību sēklām, biešu sēklām un šķiedraugu un eļļas augu sēklām. Tāpat atzīta būs arī Lielbritānijā veikto šķirņu uzturēšanas prakses pārbaužu līdzvērtība ES īstenotajai šķirņu uzturēšanas praksei lopbarības augu sēklām, graudaugu sēklām, dārzeņu sēklām, biešu sēklām un šķiedraugu un eļļas augu sēklām.

Ziemeļīrija netiek iekļauta ekvivalences noteikumos, jo Ziemeļīrijā tiek piemērotas ES iekšējā tirgus prasības.

Vairāk informācijas – noteikumos “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 668 “Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm””, kas stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Avots: Zemkopības ministrija